SSVPL si zvolilo na roky 2022 – 2026 nové vedenie

Pridané 29. júna 2022 | Článok -

Novozvolení členovia výboru sa stretli v sobotu 25.6. 2022 v Jasnej na prvom zasadaní Výboru SSVPL, kde v súlade so Stanovami SSVPL bolo zvolené nové vedenie. Prezidentom SSVPL sa stal Peter Makara, viceprezidentom Peter Lipovský a vedeckým sekretárom Peter Pekarovič.  Novou predsedníčkou Mladých praktikov sa stala Katarína Kováčová. Za predsedu Dozornej rady bol zvolený Ľubomír Molčan.

Nasledujúce štyri roky bude voľbami zvolený výbor pracovať v zložení:

MUDr. Peter Makara, MPH, Prešov – prezident

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, Bratislava

MUDr. Peter Lipovský, Bratislava – viceprezident

MUDr. Ľudmila Resutíková, Banská Bystrica

MUDr. Michaela Macháčová, Nitra

MUDr. Rastislav Zanovit, Žilina

MUDr. Peter Pekarovič, Trnava – vedecký sekretár

MUDr. Soňa Ostrovská, Bratislava

MUDr. Beáta Blahová, Košice

prof. MUDr. Peter Kalanin, Košice

MUDr. Diana Baranová- Ganajová, Košice

MUDr. Jozef Čajka, Žilina

MUDr. Katarína Kováčová, Nitra – predseda Mladých praktikov

MUDr. Vladimír Tomko, Košice

 

 

Do Dozornej rady SSVPL

  1. MUDr. Ľubomír Molčan, MSc. Prešov – predseda
  2. MUDr. Jána Kaňuch, Bardejov
  3. MUDr. Radovan Antoš, Bardejov

 

Výbor zároveň schválil:

MUDr. Katarína Kováčová za národného delegáta EYFDM

Na zahraničné aktivity boli navrhnutí zástupcovia:

  • EURACT: MUDr. Peter Lipovský
  • WONCA delegáti : MUDr. Jana Bendová, MUDr. Michaela Macháčová
  • EFPC : pozícia je otvorená
  • EPCCS : MUDr. Michaela Macháčová
  • EURIPA : MUDr. Beáta Blahová, MUDr. Mária Matusová
  • EQUIP: MUDr. Mária Matusová, MUDr. Tomáš Kolónyi, MUDr. Soňa Ostrovská, MUDr. Beáta Blahová

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv