Relaxačné pobyty pre dospelých onkologických pacientov

Pridané 25. marca 2019 | Článok -

Prihlášku na pobyt nájdete na: https://www.lpr.sk/relaxacne-pobyty/
Pre ďalšie informácie volajte Štefánii Migovej na 02/5720 2932 alebo píšte na migova@lpr.sk

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA RELAXAČNÝ POBYT LIGY PROTI RAKOVINE?
– zaslaním záväznej prihlášky
– zaslaním lekárskej správy, potvrdzujúcej onkologickú diagnózu (stačí fotokópia)- je to nevyhnutnou podmienkou akceptovania prihlášky
na adresu: Liga proti rakovine, Centrum pomoci, Paulínyho 63, 040 11 Košice
príp. mailom: migova@lpr.sk. POZOR! LS je nevyhnutnou podmienkou akceptovania prihlášky
– zaslaním prihlášky a fotokópie lekárskej správy NIE STE na pobyt automaticky zaradený. O zaradení / nezaradení na pobyt budete oboznámený min.1 mesiac pred začiatkom samotného pobytu.

Kritériá posudzovania pri výbere účastníkov:

  • dĺžka od ukončenia liečby je maximálne 5 rokov;
  • dátum doručenia prihlášky do LPR;
  • pobyt je jednorazový. Ak ste už podobný pobyt s LPR absolvovali, automaticky budete vyradený z evidencie uchádzačov. Stane sa tak i v prípade, že túto skutočnosť zistíme z našej evidencie aj napriek faktu, že nám nebola oznámená.

Celý pobyt je plne hradený Ligou proti rakovine, tzn. je pre Vás bezplatný. Jediným výdavkom účastníka sú náklady spojené s dopravou na miesto pobytu (spôsob dopravy je v réžii každého účastníka).

Vzhľadom k faktu, že ide o aktivitu organizovanú a hradenú LPR v rámci programov pomoci a podpory onkologickým pacientov, pobyt nie je nárokovateľný. Financovanie projektu „relaxačné pobyty“ je zabezpečené z asignácie 2 % dane z príjmu a z výnosu verejno-prospešnej finančnej zbierky LPR – Deň narcisov, ktorá sa toho roku uskutoční 11.4.2019.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv