Všeobecným lekárom rozširujú kompetencie

Pridané 8. marca 2019 | Článok -

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Tlačová správa, Bratislava, 07.02.2019

Od 1. februára 2019 môžu všeobecní lekári predpisovať svojim pacientom lieky na artériovú hypertenziu.

Kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR zrušila v októbri 2018 preskripčné obmedzenia na všetky lieky na liečbu vysokého tlaku, okrem jedného (urapidilu).

Tento krok je vyvrcholením 10-ročného úsilia všeobecných praktických lekárov, ktorí dovtedy predkladali odborné argumenty, či podnetné listy, ale s minimálnym úspechom.

Väčšinu liekov na liečbu vysokého krvného tlaku sme mohli predpisovať aj doteraz. Niektoré však mali obmedzenia. Mohol ich naordinovať len špecialista internista alebo kardiológ, ktorého potom musel pacient navštevovať každých 6 mesiacov, aby dostal odporučenie na predpis liekov na ďalších 6 mesiacov. Do ambulancií špecialistov tak prichádzali s vysokým krvným tlakom aj nekomplikovaní pacienti, o ktorých sa vedeli bez problémov postarať všeobecní lekári,“ vysvetľuje doterajšiu prax hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová, PhD.

Všeobecní lekári pre dospelých majú vo svojej kompetencii liečbu, diagnostiku a manažment dospelých pacientov s artériovou hypertenziu s nízkym, stredným, aj vysokým kardiovaskulárnym rizikom už od roku 2015. Pacienti s veľmi veľkým rizikom musia navštevovať internistu alebo kardiológa.

Opatrenie pomôže lekárom aj pacientom

Doterajšia situácia s preskripčnými opatreniami komplikovala život lekárom aj pacientom.

Ambulancie internistov a kardiológov boli vyťažené nekomplikovanými pacienti a naopak, mnohí pacienti, ktorí vyšetrenie špecialistov kvôli zhoršenému zdravotnému stavu potrebovali naliehavejšie, naň museli čakať aj niekoľko mesiacov.

Všeobecní lekári vnímajú rozhodnutie Kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva predovšetkým ako krok ústretový voči pacientom.

Všeobecný lekár je pre pacienta dostupnejší aj časovo, aj geograficky a možnosťou predpisovania liekov ušetríme pacientom čas, financie a aj stres pri zháňaní platného odporučenia. Ani pacienti, ani ich rodinní príslušníci, ktorí často najmä v prípade starších pacientov preberajú vybavovanie pravidelných odporúčaní, nebudú musieť cestovať na odborné vyšetrenia neraz aj mimo miesta svojho bydliska, tráviť dlhé hodiny v čakárňach špecialistov, vymeškávať z práce,“ uviedla MUDr. Jana Bendová, PhD.

Vysoký krvný tlak trápi 1/3 Slovákov

Artériová hypertenzia je medzi dospelými Slovákmi častým ochorením. Na vysoký krvný tlak trpí totiž viac ako tretina dospelých Slovákov a predpokladá sa, že len polovica z nich sa lieči.

Výskyt ochorenia stúpa s rastúcim vekom a vo veku nad 70 rokov ním trpia až 2/3 Slovákov. Vo vyspelých krajinách sa „dožije hypertezie“ až 90% ľudí, ak žijú dostatočne dlho.

Vysoké štatistiky o výskyte hypertenzie v našej populácii dokazujú aký ďalší významný krok v systéme starostlivosti o pacienta s artériovou hypertenziou sme dosiahli. Ambulancie špecialistov budú plniť pacienti, ktorí to skutočne potrebujú a my, všeobecní lekári, sa zasa zodpovedne postaráme o menej komplikovaných pacientov s hypertenziou. Verím, že to ocenia obe strany,“ uzatvorila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová, PhD.

PR servis zabezpečuje: Advantage, ziacikova@advantage.sk, 0903 422 119

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv