Rozšírený zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.

Pridané 10. júla 2020 | Článok -

Tak ako lekár aj sestra je zdravotníckym pracovníkom a podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti je subjektom, ktorý poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v rámci svojej ošetrovateľskej praxe.

Od 1.7.2020 sa rozšíril zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpisovať sestra. O aké zdravotnícke pomôcky ide sa dozviete v článku.

Čítajte VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv