Pochybenie zdravotníckeho pracovníka – aký to môže mať na neho vplyv?

Pridané 17. septembra 2021 | Článok -

Pochybenia budú vzhľadom na ľudskú omylnosť vždy súčasťou našich životov. Tak isto aj pochybenia v zdravotníctve.

Má však pochybenie zdravotníckeho pracovníka spôsobiť ihneď ukončenie jeho kariéry?

Aj zdravotnícky pracovník je predsa len človek a jeho pochybenie môže spôsobiť traumu nie len pacientovi, ale práve aj jemu samotnému.

V najbližších riadkoch si priblížime ako postupovať pri vzniku nežiadúcich situácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a priblížime si aj o medzinárodnú iniciatívu “second victims”.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv