Svetová Rada WONCA WORLD v Rio De Janeiro

Pridané 29. decembra 2016 | Článok -

Slovenskí Mladí Praktici na Prekonferencii Svetovej konferencie všeobecného praktického lekárstva WONCA WORLD v Rio de Janeiro

Dňa 1.a 2. novembra 2016 sa v Brazílii v Rio de Janeiro uskutočnila Prekonferencia WONCA WORLD (Svetová organizácia všeobecného praktického lekárstva), kde sa stretli zástupcovia mladých všeobecných praktických lekárov a lekárok z krajín celého sveta.

Slovensko malo vďaka podpore SSVPL (Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva) tiež svoje zastúpenie. Možnosť prezentovať Slovenskú republiku a celosvetovú komunitu mladých lekárov a lekárok pozvať na Európsku konferenciu všeobecného praktického lekárstva do Bratislavy v roku 2019 dostali MUDr. Ľudmila Resutíková a MUDr. Andrea Kyšková-Michalková.

Slovenskí Mladí Praktici na Prekonferencii Svetovej konferencie všeobecného praktického lekárstva WONCA WORLD v Rio de Janeiro

Po otvorení prekonferencie sme mali možnosť spoznať zástupcov jednotlivých regionálnych hnutí mladých všeobecných lekárov a lekárok. Hnutie mladých lekárov a lekárok Al Razi z regiónu východného Stredomoria reprezentovala doktorka Nagwa Nashat Hegazy z Egypta a priblížila nám ich ciele a dosiahnuté úspechy.

Druhú prezentáciu mala ďalšia aktívna mladá praktička, novozvolená prezidentka európskeho hnutia Vasco da Gama, doktorka Claire Marie Thomas zo Spojeného Kráľovstva, ktorá jasne vysvetlila štruktúru hnutia, kde sú začlenení aj slovenskí Mladí Praktici. Spomenula dve najdôležitejšie aktivity organizované hnutím VdGM – Fórum VdGM, ktoré bude v apríli 2017 v Štrasburgu, a Prekonferenciu WONCA EUROPE, ktorá sa v júni 2017 uskutoční v Prahe.

Claire nezabudla spomenúť povestný VdGM vírus, ktorý sa už od roku 2014 šíri z Lisabonu po celej Európe a postupne mu podlieha stále väčšie a väčšie množstvo mladých praktikov.

Hnutie Polaris z regiónu Severnej Ameriky je najmladším hnutím, bolo založené 19. mája 2014 počas Svetového dňa rodinného lekárstva. Jeho aktuálnym prezidentom je Kyle Hoedebecke.

Región Afriky nám priblížil reprezentant AfriWON Kayode Alao aj so všetkými výzvami, ktoré so sebou práca mladého praktika v Afrike prináša. Veľmi originálne pôsobil reprezentant hnutia RAJAKUMAR z regiónu Ázie a Tichomoria Shin Yoshida oblečený v japonskom národnom odeve, sršiaci vtipom a šíriaci množstvo optimizmu a pozitívnej energie.

Prezentácia regiónu Južnej Ázie bola podaná stručne, ale výstižne a umožnila nám rýchlo sa zoznámiť s hnutím Spice Route. Na záver k nám prehovorili viacerí reprezentanti hnutia Waynaka z Južnej Ameriky. Medzi nimi aj sympatická Andrea de Angulo z Kolumbie, ktorá je aktuálnou prezidentkou hnutia.

Keď už sme spoznali jednotlivé organizácie, dostal slovo doktor Raman Kumar z Indie, zástupca mladých všeobecných praktikov vo výkonnom výbore WONCA WORLD, ktorého myšlienka mi utkvela v pamäti. „Mladí praktici nie sú len budúcnosťou medicíny, sme prítomnosťou, teraz sme tu a teraz konáme!“ Áno, tak sme aj konali, v pracovných skupinách sme diskutovali na horúce témy našich krajín.

Na moje prekvapenie, v Japonsku majú akútny nedostatok mladých všeobecných praktikov, v Kolumbii sa špecializuje v našom odbore len zlomok lekárov/-ok a pracujú bez atestácie, v Nigérii je absolútny nedostatok praktikov na vidieku a mladí lekári/-ky z miest si tam chodia len privyrobiť, nikto z nich tam nechce zostať a pracovať natrvalo. Áno, problematika nedostatku praktikov na vidieku je aktuálna dokonca v Luxembursku.

Ja som aktívne prezentovala Slovensko v mene SSVPL ako usporiadateľskú krajinu WONCA EUROPE 2019 a informácie o všeobecnom lekárstve a počte lekárov a lekárok u nás kolegov a kolegyne skôr príjemne prekvapili. No hovorilo sa predovšetkým o pálčivých témach každej krajiny: Hlavne vďaka rezidentskému programu dostali mladí lekári/-ky u nás možnosť vzdelávať sa v odbore a už v roku 2017 majú atestovať prví absolventi/-ky. Ešte donedávna museli bojovať na vlastnú päsť, aby sa nakoniec vôbec dostali k pracovnému miestu, zaradeniu do odboru, o povinných cirkuláciách ani nehovoriac.

Jednou z diskutovaných tém na Slovensku zostáva zabezpečiť podmienky na odstúpenie praxe, napríklad výhodnými pôžičkami, aby si mladí kolegovia/-yne mohli dovoliť prebrať prax od staršieho praktika za podmienok prijateľných pre obe strany. Verím, že každého staršieho kolegu by viac potešilo nájsť alebo vychovať si svojho nástupcu než zanechať polorozpadnutý obvod bez lekára/-ky alebo odovzdať nejakej beztvárej firme, ktorá si už zamestnanca a zisk nepochybne nájde.

Pálčivý je tiež problém vidieckych praxí, veď je nemysliteľné, aby sa muselo za lekárom/-kou primárneho kontaktu dochádzať 30 a viac kilometrov, preto ich treba zatraktívniť systémovo, aby mladý praktik do komunity prišiel.

Druhý deň prekonferencie otváral v optimistickom duchu príhovor Prof. Michaela Kidda, prezidenta WONCA WORLD, ktorý si zaspomínal na svoju prvú svetovú prekonferenciu v Izraeli v roku 1989 a motivoval svojím životným príbehom mladých lekárov/-ky do aktívnej práce.

Slovenskí mladí praktici mali možnosť sa s Prof. Kiddom zoznámiť a diskutovať na aktuálne témy už v predstihu, v októbri 2016 na konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách, keď nás pán prezident poctil účasťou na našom workshope.Po motivačnom príhovore plnom pozitívnej energie nasledovala aktívna práca v pracovných skupinách – na workshopoch.

 

Ja som sa zúčastnila workshopu, ktorý viedla Claire Marie Thomas – naša novozvolená prezidentka VdGM. Venovali sme sa skupinovo problematike vodcovstva a vlastnou prácou sme vytvorili profil ideálneho lídra vo všeobecnom praktickom lekárstve. Lebo každý všeobecný praktik je lídrom – vedie svoju prax, svojich zamestnancov a predovšetkým svojich pacientov/-ky.

Medzinárodná skupina sa vyjadrovala v podobnom duchu – ideály sa výrazne nelíšia vo Švajčiarsku, Malajzii, Japonsku, Bolívii, na Slovensku, v Turecku či v Spojenom Kráľovstve. Dostala som tiež možnosť prezentovať závery z našej práce pred medzinárodným publikom, čo bola nepochybne obohacujúca skúsenosť.

Podobne ňou bol aj príhovor Amandy Howe zo Spojeného Kráľovstva, novozvolenej prezidentky WONCA WORLD, či deklarácia prijatá svetovým hnutím mladých lekárov/-ok. Svetová prekonferencia vo mne zanechala množstvo dojmov, budem robiť všetko pre to, aby som skúsenosti zúročila pri organizácii prekonferencie WONCA EUROPE 2019 v Bratislave, kde slovenskí Mladí Praktici privítajú svojich zahraničných kolegov a kolegyne.

S priateľským pozdravom

MUDr. Ľudmila Resutíková,

všeobecná lekárka, predsedníčka slovenských Mladých Praktikov – pracovnej skupiny SSVPL (Slovenskej Spoločnosti Všeobecného Praktického lekárstva)

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv