Svetový deň rodinných lekárov: príhovor MUDr. Petra Makaru, prezidenta SSVPL

Pridané 19. mája 2020 | Článok -

Vážení kolegovia, všeobecní lekári pre dospelých!

Dnes máme svoj deň a dôvody na oslavu.

Dnes, 19. mája lekári na celom svete oslavujú  „World family doctors day”, Svetový deň rodinných lekárov, ktorý vyhlásila WONCA v Cancúne v Mexiku v roku 2010.

Desiaty ročník nášho spoločného sviatku je pre nás na jednej strane príležitosťou uvedomiť si hrdosť, solidaritu a príslušnosť k veľkej rodine lekárov primárnej sféry na celom svete, na strane druhej tento deň otvára veľa možností zdôrazniť význam primárnej starostlivosti pre každého človeka, ale aj pre celú spoločnosť.

A aj keď bol tento rok v niečom oveľa ťažší, komunikovať naše posolstvá verejnosti bolo možno jednoduchšie. Krízová situácia s pandémiou koronavírusu, v ktorej sme my, všeobecní lekári pre dospelých, ako zdravotníci stáli v prvej línii, sama odkryla dôležitosť a nenahraditeľnosť nášho odboru v systéme zdravotníckej starostlivosti.

A od začiatku krízy prinášala aj každodenné „ambulantné hrdinstvá“, keď ste v začiatkoch sami často bez ochrany, ochraňovali našich pacientov. Ukázala Vašu pohotovosť promptne reagovať na meniace sa podmienky.

Ukázala Vašu vynachádzavosť, aj bez potrebných usmernení zvládať situáciu, ktorú sme doteraz v našom zdravotníctve nepoznali. A ukázala aj Vašu oddanosť pacientovi, keď strach o vlastné zdravie a zdravie vlastnej rodiny ustúpil do pozadia v prospech zdravia pacienta.

A ukázala aj Vaše odhodlanie byť aj v krízovej situácii dobrým všeobecným lekárom a aj v kríze zachovávať ľudskú stránku medicíny.   Až boj ukazuje, kto je dobrý a statočný bojovník. A doba, ktorú spolu prežívame ukázala aká veľká, silná a zomknutá rodina dokážeme byť.

Dovoľte mi, aby som Vám ako prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva vyslovil hlboké poďakovanie za Vašu profesionalitu a nasadenie a vyjadril presvedčenie, že ťažké časy sú nielen skúškou našich síl, ale aj výzvou pre celú spoločnosť udeliť našej práci zaslúženú váhu a uznanie. 

Pri príležitosti nášho sviatku pozdravujeme kolegov na celom svete a vyjadrujeme aj úprimnú sústrasť so zdravotníkmi, ktorí v boji s koronavírusom obetovali to najcennejšie, svoj život.

Vážení, všeobecní lekári Slovenska, gratulujem Vám k Vášmu sviatku, zostaňte profesionálni, hrdí a jednotní.

 

S pozdravom a úctou

MUDr. Peter Makara

Prezident SSVPL

Dnešný webinár, tlačovú konferenciu si môžete pozrieť tu: https://www.idl.sk/webinare

                          

Pozrite si tlačovú konferenciu Svetový deň rodinných lekárov: https://ssvpl.sk/pripravujeme-tlacovu-konferenciu-online-vysielanie/

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv