Systém bezpečnosti pacienta v praxi

Pridané 23. októbra 2020 | Článok -

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top.

To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstvo zdravotnícka SR kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kontroly je aj zisťovanie, či má ambulancia zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta bol zavedený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 444/2019 Z. z o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ďalej len ako „vyhláška č. 444/2019 Z. z“). Táto vyhláška je účinná od 1. januára 2020.

V článku sú uvedené len niektoré oblasti a pri každej oblasti len základné odporúčania vzhľadom na obsiahlosť problematiky. Ďalším oblastiam sa budeme venovať v nasledujúcom článku.

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv