Testovanie zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Pridané 6. októbra 2021 | Článok -

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách č. Z075796-2021 (ďalej len „usmernenie“) upravuje aj postup testovania zamestnancov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na ochorenie COVID-19.

O vydaní usmernenia a jeho obsahu sme Vás už na našom portáli www.medipravnik.sk informovali minulý týždeň.

V tomto článku Vám prinesieme informácie, či má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnenie vynucovať si od zamestnancov povinnosť podrobiť sa testovaniu pred vstupom do zamestnania.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv