Môže lekár odmietnuť pacienta, ak sa nepodrobí testu na ochorenie COVID-19?

Pridané 5. októbra 2021 | Článok -

Ministerstvo zdravotníctva vydalo Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách č. Z075796-2021 (ďalej len „usmernenie“), ktoré upravuje postup, kedy by zdravotnícke zariadenie malo vyžadovať od pacienta podrobenie sa testu na COVID-19 a kedy to nie je potrebné.

O vydaní usmernenia a jeho obsahu sme Vás už na našom portáli www.medipravnik.sk informovali minulý týždeň.

V rámci tohto článku Vám prinesieme pohľad konkrétne na to, či je možné pacientovi odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť v prípade, ak sa odmietne pred návštevou ambulancie alebo priamo v ambulancii dať otestovať na ochorenie COVID-19.

Tiež sa pozrieme na podmienky úhrady testov zdravotnou poisťovňou podľa súčasného stavu.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv