Zodpovednosť neznamená neochotu

Pridané 23. marca 2020 | Článok -

Stanovisko Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva k vyjadreniam Asociácie nemocníc Slovenska (ASN)

Bratislava, 23.3.2020 – Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) reaguje na medializované informácie o situácii všeobecných praktických lekárov v súčasnom krízovom režime fungovania zdravotníckeho systému.

Dňa 20.3.2020 odznela v príspevku „Zdravotníctvo reaguje“ v Televíznych novinách televízie Markíza okrem iného aj informácia, že ambulantní lekári prestávajú fyzicky vyšetrovať. K téme sa vyjadril aj prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko, ktorý varoval, že kvôli nim hrozí v blízkej dobe riziko kolapsu nemocníc, v dôsledku ktorého nebude zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podobné stanovisko vyjadruje aj tlačová správa ANS zo dňa 20.3.2020.

O čo ide?

Dňa 15. marca 2020 bolo vydané Metodické usmernenie hlavného odborníka pre všeobecných lekárov pre dospelých počas pandémie COVID-19, v ktorom sa v bode 18. píše: V situácii, keď personál všeobecnej ambulancie nedisponuje ochrannými pomôckami, uzatvorí ambulanciu pre fyzickú návštevu pacientov a o situácii informuje lekára samosprávneho kraja a krajského odborníka mailom. Všeobecný lekár však naďalej poskytujte telefonické alebo iné elektronické konzultácie, zabezpečuje predpis e-receptov a PN.“

     Už daná citácia jasne hovorí, že nejde o celoplošnú zmenu fungovania režimu ambulancií, ale len tých ambulancií, ktoré nedisponujú ochrannými pomôckami! Aj v takom prípade však lekári zostávajú v práci, ale v inom režime.

Vysvetlenia, že by dané usmernenie ohrozilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti dôrazne odmieta aj Ministerstvo zdravotníctva SR, aj hlavná odborníčka ministerstva pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková. „Týmto usmernením nie je v žiadnom prípade ohrozená, práve naopak, v súvislosti s ochorením COVID-19 sa chráni lekár pred prípadným prenosom nákazy, avšak pacientovi je naďalej k dispozícii.“

Nedostatok alebo absenciu ochranných pomôcok je povinný všeobecný lekár nahlásiť na odbor zdravotníctva samosprávneho kraja. Napriek tomu však ambulanciu nezatvára! Aj pri obmedzenom fyzickom kontakte s pacientmi poskytuje naďalej telefonické alebo iné elektronické konzultácie, zabezpečuje predpis e-receptov, zdravotníckych pomôcok a PN.

Zmena systému práce v ambulanciách bez ochranných pomôcok je prejavom zodpovednosti k zdraviu pacientov a kolegom v nemocniciach! 

Prezident SSVPL Peter Makara považuje ochranu ambulancií naopak za základ ďalšieho fungovania systému. „Jeden pozitívny pacient alebo už len pacient s podozrením ochorenia COVID-19 dokáže v ambulancii, kde pracuje zdravotnícky personál bez ochranných pomôcok „poslať“ na 14 dní do karantény nielen lekára a sestru, ale aj ďalších pacientov z čakárne a najmenej na 14 dní zatvoriť celú ambulanciu. Pacientov musí prebrať ďalší lekár, ktorý má už v tejto situácii dosť svojich. Takýto hazard s lekármi prvého kontaktu s ich komplexnými službami pre pacienta si v dnešnej dobe naozaj nemôžeme dovoliť.“

Dané usmernenie nechráni len lekárov, ale aj pacientov. Aj bez fyzického kontaktu s pacientom dokáže podľa Petra Makaru ambulantný lekár vybaviť až 80 percent práce. Skúsenosti ukazujú, že pacienti daný stav chápu a podľa lekárov sú disciplinovanejší ako kedykoľvek predtým.

S asi 80 percentami dokážeme komunikovať elektronicky, či formou sms. Ak sa však medzi zvyšnými  dvadsiatimi percentami, čo prídu do ambulancie, v ktorej sa žiaľ nenachádzajú ochranné pomôcky, osobne nájde jeden pacient s príznakmi, aj keď nepotvrdeným ochorením, v tom okamihu je ohrozené nielen zdravie personálu ambulancie, ale aj poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre zvyšných 80-tich percent zodpovedných pacientov.“

Ďalším pozitívom spomínaného usmernenia je podľa prezidenta SSVLP v tomto bezprecedentnom období prioritné smerovanie ochranných pomôcok práve tam, kde sú najviac potrebné. Lekárom a zdravotníckemu personálu do nemocníc.

Udržať bariéru primárnej sféry by sa malo stať absolútnou prioritou, aby sa v momentálnej situácii ochránili nemocnice pred zbytočným náporom pacientov, ktorým stačia bežné konzultácie a predpis liekov v ambulancii všeobecného lekára. Našim cieľom nie je nepracovať! Naopak chceme zachovať fungovanie ambulancií čo najdlhšie a pre čo najväčší počet pacientov a tým do budúcnosti odbremeniť práve nemocnice,“ uzatvoril Peter Makara.

PR správu vydala: Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL)

 

Prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH, prezident.ssvpl@ssvpl.sk, 0903 705 055

PR servis zabezpečuje: Advantage, ziacikova@advantage.sk, 0903 422 119

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv