2. certifikovaný seminár AMTK

Kedy: 25.6. - 26.6. 2021 | Kde: Hotel YASMIN, Tyršovo nábrežie 1, Košice

1. Dni mladých praktikov

Kedy: 29.3. - 30.3. 2019 | Kde: Hotel City, Galanta

Škola očkovania pre všeobecných lekárov pre dospelých

Kedy: 23.1. - 24.1. 2019 | Kde: Limbová 2, Bratislava


ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv