Učíme sa vzájomne s odbornými spoločnosťami

Pridané 28. septembra 2023 | Článok -

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Jana Bendová

ORL problematika v ambulancii všeobecného lekára

Téma ORL už dlhšie na kongrese nebola a verím, že sa rovnako ako ja na ňu tešíte. Podarilo sa nám získať odborníčky v ORL oblasti z kliniky v Bratislave a presvedčiť ich, aby pripravili prednášky ušité na mieru práve pre všeobecných lekárov. Témy budú naozaj zaujímavé. Bude to: vertigo, otoskopické nálezy, pretože viem, že mnohí z vás v ambulancii otoskop aktívne používajú, a budeme sa venovať aj ORL nálezom v dutine ústnej a v hltane. Čaká vás množstvo odborných informácií, ale aj obrázky a videá.

Onkologické skríningové programy na Slovensku

Na našej konferencii nemôžeme obísť veľmi dôležitú tému onkologických skríningov. V súčasnosti sú rozbehnuté tri veľké onkologické skríningy, a ak vás zaujíma, aká je aktuálna situácia a čo sa bude meniť, nevynechajte blok, ktorý sme pripravili v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom. Okrem troch skríningov, ktoré sú už aktívne, nás čakajú aj informácie o pripravovanom skríningu rakoviny pľúc. Verím, že táto téma bude pre vás veľmi aktuálna, pretože do tohto projektu budú zapojení v prvom rade všeobecní lekári.

Zdravý životný štýl

O prevencii a o zdravom životnom štýle príde prednášať Ladislav Kužela z Bratislavy. Získal s ňou veľký ohlas na kongrese kardiológov, a tak som ho poprosila, aby prišiel aj nám povedať, čo môžeme urobiť my, naši pacienti, aby sme sa nedopracovali k infarktu alebo inej srdcovej príhode. Okrem toho sa v bloku budeme venovať aj krátkym intervenciám, životnému štýlu a syndrómu vyhorenia, s ktorým bojujú možno už mnohí z vás. Tak príďte.

PREKVAP PEČEŇ, DAJ SI VODU, POZÝVA Jozef Čajka

Aj takéto by mohlo byť motto niektorých vyšetrovaných, pozývam na blok CHOROBY PEČENE – OD PREVENCIE K LIEČBE. Ochorenia pečene sú stále aktuálna téma, ktorej sa dnes venuje málo pozornosti najmä v primárnej sfére. Rád by som vám v bloku predstavil program Sirius. Slovensko je jedna z ôsmich krajín EÚ, ktorá je do tohto programu zaradená. Program sleduje v čase hepatálne parametre, ktoré sa zhodnocujú pomocou vytvorenej hepkalkulačky. Zbierajú sa tak dáta, ktoré sa vyhodnotia a pripraví sa presný algoritmus liečby, vyšetrení, režimových a diétnych opatrení.

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Katarína Kováčová

Paliatívna medicína

V našich ambulanciách ošetrujeme zdravých pacientov, chorých pacientov, ale vieme sa postarať aj o umierajúcich pacientov? Smrť a umieranie budú témou tohto bloku. Pozvanie prijali skvelí odborníci, ktorí pracujú na koncepcii paliatívnej medicíny.

Problematika tehotnej pacientky v ambulancii všeobecného lekára

V bloku sa budeme venovať fyziologickým zmenám v tehotenstve, rovnako ako farmakoterapii v tehotenstve. Zaujímavá bude aj prezentácia problematiky psychiatrických ochorení v tehotenstve a počas dojčenia. Blok bude s medzinárodnou účasťou a prezentáciou témy odprezentovanej na európskej konferencii WONCA Brusel 2023.

Blok nefrológia

Tento rok sa budeme prvýkrát na konferencii venovať téme nefrológia. Som veľmi rada, že pozvanie do bloku prijala aj pani primárka Innet Lajtmanová – nefrologička a všeobecná lekárka z dialýzy Šaľa a rovnako aj pán primár Lórant Bobák, ktorý pracuje v Galante a je to skúsený internista, pneumológ a nefrológ. Tento blok je špeciálny najmä preto, lebo sa budeme venovať témam, ako peritoneálna dialýza, objasníme si okolnosti a trošku viac nazrieme do života pacienta s dialýzou. Budeme sa venovať téme proteinúria, keďže počas prehliadok musíme analyzovať práve aj moč. Už teraz si môžete pripraviť otázky v predstihu, keďže rozpošleme našim členom dotazník a budete sa môcť opýtať na konkrétne kazuistiky alebo konkrétne otázky z oblasti nefrológie.

SPOLUPRÁCA S KARDIOKAPACITAMI V BLOKU Petra Lipovského

Diagnostika srdcového zlyhávania v ambulancii všeobecného lekára

„Príjemným prekvapením pre mňa bolo, keď sa na mňa obrátil pán doc. MUDr. Čaprnda, PhD., spoločne s pani doc. MUDr. Goncalvesovou so záujmom prednášať na našej konferencii veľmi dôležitú tému – diagnostika srdcového zlyhávania v ambulancii všeobecného praktického lekára. Považujem to za nesmierne dôležitý krok k vzájomnej spolupráci, pretože stále pociťujeme, že spolupráca medzi všeobecným lekárom a špecialistom má veľké rezervy a mňa teší, že vieme túto spoluprácu posúvať ďalej. Je veľmi dôležité, aby sme poznali prácu kardiológov a kardiológovia poznali našu prácu, preto je toto fórum skvelá príležitosť na to, aby sme sa stretli, aby sme si tieto skúsenosti navzájom odovzdávali. Preto vás srdečne pozývam aj na tento blok, verím, že bude užitočný pre obidve strany a prispeje k vzájomnému zbližovaniu všeobecných lekárov a špecialistov. V samotnom bloku diagnostika srdcového zlyhávania bude okrem konkrétnej kazuistiky aj problematika pôvodu alebo príčiny srdcového zlyhávania.

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Soňa Ostrovská

Blok slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

V bloku sa budeme rozprávať aj o tuberkulóze v čase vojnového konfliktu na Ukrajine. Takisto aj o možnosti diagnostiky tumorov pľúc z pohľadu pneumológa. Privítame renomovaných pneumológov a verím, že vám to prinesie zasa nový pohľad a veľa nových informácií.

Blok slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS)

V bloku sa dozvieme o očkovaní osôb pri splenektómiách alebo po splenektómiách, ale aj prečo je očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu dôležité. Aj v súčasnosti sú tieto otázky mimoriadne zaujímavé, pretože s tým sa stretávame prakticky každý deň v našim ambulanciách.

BLOK PREDSTAVUJE Ľudmila Resutíková

EKG workshop

Vďaka pani docentke Filipovej sa aj tento rok zblížime s témou EKG o niečo viac. Vysvetlí nám aj problematiku hodnotenia EKG pri predoperačnom vyšetrení, ktoré vo viacerých všeobecných lekároch stále vyvoláva určitý rešpekt, a možno aj preto štatistiky hovoria o nízkom percentuálnom vykonávaní predoperačných vyšetrení všeobecnými lekármi v celoslovenskom meradle. Nebude chýbať ani krátka kazuistika zo všeobecnej ambulancie, a nudiť sa nebudete, lebo interaktívne hlasovanie vás plne vtiahne do deja.

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Adriana Šimková

Ambície 2023 ESH odporúčaní a klinická prax na Slovensku

Budeme prednášať opäť v štandardnej zostave a povieme vám, čo je nové v odporúčaniach pre lliečbu hypertenzie a či sme využili všetky možnosti, ako správne merať krvný tlak, aby sme pacientov správne edukovali.

Komplexný manažment pacienta s DM

V bloku si vysvetlíme kompetenciu všeobecného lekára v manažmente pacienta s prediabetom. Spoločne s hosťami vám priblížime, čo je dôležité aj v rámci spolupráce diabetológ-všeobecný lekár a oboznámime vás s novinkou, že už všeobecný lekár môže indikovať u pacienta s prediabetom vyšetrenie glykovaného hemoglobínu.

Krčná chrbtica

Blok venovaný krčnej chrbtici vznikol v spolupráci s ortopédmi. A prečo práve krčná chrbtica? Bolestivý syndróm v oblasti krčnej chrbtice majú naši pacienti veľmi často. Ako správne postupovať v diferenciálnej diagnostike a čo všetko sa pod týmto príznakom môže skrývať, vám odhalí blok, ktorý sa venuje práve tejto problematike. Všeobecní lekári môžu manažovať pacienta s osteopéniou, keďže už môžu indikovať aj denzitometrické vyšetrenie. Opäť s touto novou kompetenciou, ktorá vyplýva zo štandardu, ktorý sa venuje osteoporóze, musíme rozumieť denzitometrickému vyšetreniu a ako správne manažovať pacienta s osteopéniou. V spolupráci s ortopédmi a reumatológmi vypracovávam materiály ohľadom osteopénie, ktoré by som vám rada predstavila na kongrese, aby ste vedeli, čo s takýmto pacientom robiť, ako indikovať laboratórne vyšetrenia, ako často ich indikovať a kedy poslať pacienta na kontrolnú denzitomentriu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv