Bonboniéra programu 44. výročnej konferencie SSVPL

Pridané 28. septembra 2023 | Článok -

Vitajte na 44. výročnej konferencii SSVPL

Sedem sál, tri dni bohatého a rozmanitého programu. Prednášky o manažmente ochorení, ale aj o prevencii, bloky odborných spoločností, skúsenosti prezentácie spoluprác s pacientskymi organizáciami, sympóziá spoločností, workshopy, užitočné panelové diskusie a rady k vedeniu ambulancií, interaktívne formy seminárov, ukážky. Bonboniéra programu konferencie má naozaj rôzne príchute a ani nevadí, že by ste ju skonzumovali celú. Nemali by ste mať ani dilemu, ktorú časť programu navštíviť, lebo konferencia sa opäť nielen vysiela online priamo v dané dni, ale ako účastníci dostanete archív jednotlivých častí programu a môžete sa k veciam, ktoré ste nevideli, alebo by ste si ich chceli pripomenúť, hocikedy vrátiť.

Aby sme vám trochu uľahčili jednotlivé príchute programu, predsedajúci jednotlivých blokov vám zdôvodnia, prečo by ste mali byť účastní práve na ich bloku, koho zaujímavého tam viete stretnúť, aké témy sa budú preberať, či je program interaktívny, či sa dozviete nové trendy…

Pozvanie Jany Bendovej, vedeckej sekretárky SSVPL

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne vás pozývam na už 44. výročnú konferenciu našej odbornej spoločnosti. Tak, ako vždy, vlastne už je tradíciou, že program je na vysokej odbornej úrovni. Ale dobre viete tí, ktorí ste sa ho už zúčastnili, že to nie je len o kvalitných prednáškach a interaktívnych workshopoch. Je to aj o spoločenskom stretnutí sa, výnimočná príležitosť stretnúť kolegov, známych, porozprávať sa o problémoch, ktoré nás v ambulancii trápia a možno niektoré z nich aj vyriešiť. Čakajú nás zaujímaví hostia, naozaj inšpiratívne bloky, pretože máme výbornú spoluprácu s odbornými spoločnosťami a prednášajúcimi z rôznych špecializácií a takisto veľmi zaujímavé workshopy. Možno niektoré až prekvapujúce. Však uvidíte. Na konferencii sa budeme venovať tentoraz nielen chorobám – teda nielen manažmentu klasických ochorení, ale budeme dávať veľký dôraz aj na prevenciu.

Revízni lekári zdravotných poisťovní uvedú, ako správne vykazovať

Konferenciu odštartujeme 12. 10. 2023 užitočnou prezentáciou, na ktorú vás pozýva Ľudmila Resutíková: SPRÁVNE VYKAZOVANIE AJ S VYSVETLENÍM OD REVÍZNYCH LEKÁROV „Aj v roku 2023 začneme konferenciu SSVPL novinkami vo vykazovaní výkonov zdravotným poisťovniam. Pomôžeme začínajúcim i roky praktizujúcim kolegom zorientovať sa lepšie vo svete kódov a ich vzájomných kombinácií, aby lekári za svoju usilovnú prácu mohli získať od zdravotných poisťovní aj zaslúžené platby a nie len dlhé chybové protokoly. Počas celej našej prezentácie môžete elektronicky posielať otázky, ktoré vám následne zodpovieme v moderovanej diskusii o vykazovaní a chybových protokoloch vedenej pani doktorkou Soňou Ostrovskou.“ . Ukážeme si tak správne vykazovanie aj s vysvetlením priamo od revíznych lekárov zdravotných poisťovní.

Moderovaná diskusia o vykazovaní a chybových protokoloch

Panelová diskusia 13. 10. 2023 so zdravotnými poisťovňami má vždy na konferencii plnú sálu. Verím, že blok venovaný všetkým trom zdravotným poisťovniam vám bude opäť osožný. Dozviete sa, čo jednotlivé poisťovne pripravujú, čo zistili, že nie je v poriadku z našej strany. Ďalší nasledujúci blok bude takisto zaujímavý, lebo v moderovanej diskusii o vykazovaní a chybových protokoloch a všetkom, čo nás zaujíma, sa budeme rozprávať so všetkými tromi zástupcami zdravotných poisťovní, a to revíznymi lekármi, ktorí by nám mali odpovedať na naše otázky, čo robíme zle, keď zle vykazujeme, prečo nám poisťovne niektoré veci neuhrádzajú. Je to dookola stále ten istý problém, ale my dúfame, že tu máme čas a miesto, kde si to spolu vyjasníme a zasa sa nám bude pracovať ľahšie a budeme mať platby za naše výkony kompletné. Konštruktívny a užitočný obsah bude mať aj moderovaná diskusia s predstaviteľmi Sociálnej poisťovne, ale aj blok, kde predsedá Ahmadullah Fathi s témou PRACOVNÉ LEKÁRSTVO, a blok ÚDZS – VÝKON DOHĽADU NAD POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V PRAXI VLD Z POHĽADU SŤAŽNOSTNEJ AGENDY.

Teória a prax predoperačných vyšetrení

Predsedajúci Peter Pekarovič pozýva: „Po dlhých a náročných snahách sa v roku 2014 konečne podarilo umožniť všeobecným lekárom vykonávať predoperačné vyšetrenia ich pacientov. V tejto súvislosti bolo vydané OU MZ SR č. 12 826/2014-SZ, ktoré má stále celoslovenskú platnosť. Bol to krok vpred pre odbor všeobecného lekárstva. Ten má možnosť dokázať, že nie sme vylúčení spomedzi odborných lekárov. Sami možno málo dbáme na vlastnú cenu a nie vždy dôsledne presadzujeme, že lekári sú ‚všeobecní‘ a ‚špecialisti‘. Odborní sú všetci. Za uplynulé desaťročie urobili všeobecní lekári rádovo státisíce predoperačných vyšetrení a nespomínam si, že by niekto bol ohrozený na živote preto, lebo všeobecný lekár by zle urobil predoperačné vyšetrenie. Pozývam kolegov a kolegyne opäť si vypočuť túto problematiku a aj v diskusii si ujasniť, ako postupovať.“

Misia vyberaj rozumne

„Zaujíma vás, čo je to misia vyberaj rozumne? Je to projekt, ktorý prebieha v mnohých krajinách sveta, v mnohých špecializáciách, a na Slovensko ho priniesla Slovenská internistická spoločnosť. Práve slovenskí internisti nám budú prednášať o tom, ako tento projekt prebehol u nich v internistickej spoločnosti a ja predstavím to, aké sú výsledky projektu medzi všeobecnými lekármi. Bolo vás viac ako 100, ktorí ste sa do projektu zapojili a vďaka covidu nebol čas a priestor prezentovať výsledky. Takže budem veľmi rada, ak sa prídete pozrieť na to, aké výsledky vyšli a aké sú top odporúčania do praxe, čo by sme nemali robiť, hoci často robíme. A takisto jednou z tých veľkých tém, ktoré vyšli z tohto projektu, je, že príliš často predpisujeme antibiotiká pacientom s bakteriuriou, hoci aj asymptomatickou, a práve preto privítame kolegu z Košíc, ktorý nám povie informácie, kedy antibiotiká predpisovať, a kedy nie, čo je ešte racionálne, a čo je už asi zlozvyk,“ pozýva Jana Bendová.

Špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve

„Prijmite pozvanie na zaujímavý blok o špecializačnom štúdiu všeobecného lekárstva. Dôležitá téma, pretože vychováva nových lekárov, ktorých naozaj veľmi potrebujeme. Pripravuje novú budúcu generáciu. Máme pozvaných veľmi zaujímavých hostí, ktorí sa budú vyjadrovať k aktuálnej situácii a, samozrejme, aj k istým víziám do budúcnosti. Cieľom diskusie by malo byť posunutie tohto špecializačného štúdia všeobecného lekárstva, aby bolo stále viac a viac praktické pre tých, ktorí ho absolvujú, ale aj pre tých, ktorí sa doň zapájajú ako lektori, pretože len kvalitným vzdelávaním vieme získať nových kvalitných všeobecných praktických lekárov. Rád by som vás pozval, aby sme spoločnými silami analyzovali súčasnú situáciu a, samozrejme, dali aj tým, ktorí sa venujú špecializačnému štúdiu, nové myšlienky a spätnú väzbu, a tak sa mohli dozvedieť, čo na špecializačnom štúdiu hodnotíme pozitívne, ale aj to, čo by sme mohli ešte doplniť a hlavne, aby sme stále vychovávali kvalitných všeobecných praktických lekárov,“ pozýva Peter Lipovský.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv