Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti za rok 2021

Pridané 19. septembra 2022 | Článok -

Ochrana osobných údajov je od roku 2018 najviac skloňovanou témou aj v prípade poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti.

Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov kontroluje Úrad na ochranu osobných údajov v postavení dozorného orgánu, pričom každoročne zverejňuje výročnú správu, v rámci ktorej odhaľuje aj nedostatky, ktoré zistil pri vykonávanej kontrole.

V najbližších riadkoch si predstavíme najčastejšie zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti za rok 2021.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv