„Všade dobre, doma najlepšie!“

Pridané 18. novembra 2019 | Článok -

Je nám cťou, že prezident našej spoločnosti SSVPL MUDr. Peter Makara sa mohol zúčastniť diskusie na tému: „Všade dobre, doma najlepšie!“

Jednou zo snáh Komory pre medicínske právo – Medius je aj aktívna práca s vysokoškolskými študentami medicíny, farmácie a práva. Preto každý rok organizuje podujatie s názvom Univerzitné diskusie.
Ďakujeme za pozvanie, a veríme, že aj táto diskusia prispela k tomu, aby budúci lekári sa rozhodli liečiť ľudí doma, na Slovensku.

Spoločnosť za posledné roky prechádza nesmiernymi zmenami. Nielen rýchlymi, ale aj štrukturálnymi. Starí bardi slovenského zdravotníctva už pred desaťročiami bili na poplach a upozorňovali na narastajúci nedostatok zdravotníckeho personálu. Ak si to pacienti ešte neuvedomujú, tak v niektorých odboroch stojíme na kraji apokalypsy…

Deti nebudú mať pediatra a dospelí budú za svojím všeobecným lekárom cestovať omnoho dlhšie. Mladá generácia je nádej.

  • Ostanú však absolventi zdravotníckeho vzdelávania na Slovensku?
  • A prečo by mal ambiciózny absolvent lekárskej či farmaceutickej fakulty ostať v okresnom meste namiesto toho, aby liečil pacientov na prestížnej klinike napríklad v Nemecku?
  • Čo ešte stále drží doma naslovovzatých odborníkov, ktorí v aktuálne nastavenom zdravotníckom systéme zostávajú napriek lukratívnym ponukám zo zahraničia a prečo sa niektorí vrátili domov na Slovensko?
  • Ako sa zmení zdravotná starostlivosť po príchode zdravotníckeho personálu z tretích krajín?
  • Je to prirodzený vývoj v spoločnosti, alebo výraz nezvládnutých výziev udržať slovenských lekárov a farmaceutov, aby liečili slovenských pacientov?
  • Sú rozhodujúce peniaze, či dostatočné odborné výzvy, priestor na rodinu a záľuby, alebo pozitívny vzor mentora v kolektíve?
  • A ako to vidia samotní študenti medicíny a farmácie?

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv