Všeobecné obchodné podmienky pre ambulancie 1. časť

Pridané 8. novembra 2021 | Článok -

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dohoda môže byť uzatvorená v písomnej alebo aj ústnej forme (v prípade všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vyžaduje písomná forma dohody).

Základom je mať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti upravené vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a pacienta, tiež otázku podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti (odplata za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, prípadné poskytovanie nadštandardných služieb), otázku ochrany osobných údajov a aj otázku riešenia sporov v prípade ich vzniku medzi poskytovateľom a pacientom.

Pokiaľ by všetky tieto náležitosti mali byť obsiahnuté v jednej dohode, mala by kopu strán, čo je pre lekárov a pacientov nereálne.

Vzájomné práva a povinnosti je možné v rámci záväzkových vzťahov upraviť aj všeobecne pre všetkých rovnako, a to formou všeobecných obchodných podmienok.

To platí aj pre ambulancie pri úprave podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom a úprave vzájomných práv a povinností vo vzťahu lekár – pacient.

V najbližších riadkoch vám prinesieme informácie o tom, čo by mali všeobecné obchodné podmienky ambulancie obsahovať a na čo nie je potrebné pri ich tvorbe zabúdať.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv