Zdravotná dokumentácia v optike práva pacienta sprístupniť svoje údaje

Pridané 15. novembra 2019 | Článok -

Zákon oprávňuje pacienta na to, aby udelil prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky zdravotníckemu pracovníkovi respektíve poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo inej osobe.

Údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie má pacient právo na základe plnomocenstva sprístupniť iným osobám, ktoré sa môžu s presne vymedzeným rozsahom údajov zo zdravotnej dokumentácie oboznámiť formou nahliadnutia.

V nasledujúcich riadkoch si uvedieme podrobnosti o sprístupňovaní údajov z elektronickej zdravotnej knižky udelením súhlasu pacienta, sprístupňovaní údajov z papierovej zdravotnej dokumentácie prostredníctvom splnomocnenia pacienta, ako aj povinnostiach a oprávneniach, ktoré z tohto pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyplývajú.

ČÍTAJTE VIAC TU.

Dôležité odkazy

wonca.net World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

vpl.sk Všeobecný praktický lekár

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Podujatia

Ďakujeme našim partnerom

medius idl

SSVPL v číslach


40 rokov
spoločnosti 1979 – 2019

1361 členov
SSVPL

od r. 2016
riadny člen WONCA

1085 účastníkov
na konferencii SSVPL


l