Zdravotná dokumentácia v optike práva pacienta sprístupniť svoje údaje

Pridané 15. novembra 2019 | Článok -

Zákon oprávňuje pacienta na to, aby udelil prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky zdravotníckemu pracovníkovi respektíve poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo inej osobe.

Údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie má pacient právo na základe plnomocenstva sprístupniť iným osobám, ktoré sa môžu s presne vymedzeným rozsahom údajov zo zdravotnej dokumentácie oboznámiť formou nahliadnutia.

V nasledujúcich riadkoch si uvedieme podrobnosti o sprístupňovaní údajov z elektronickej zdravotnej knižky udelením súhlasu pacienta, sprístupňovaní údajov z papierovej zdravotnej dokumentácie prostredníctvom splnomocnenia pacienta, ako aj povinnostiach a oprávneniach, ktoré z tohto pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyplývajú.

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv