Všeobecné obchodné podmienky pre ambulancie 2. časť

Pridané 9. novembra 2021 | Článok -

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Základom je mať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti upravené vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a pacienta.

Vzájomné práva a povinnosti je možné v rámci záväzkových vzťahov upraviť aj všeobecne pre všetkých rovnako, a to formou všeobecných obchodných podmienok.

V rámci pokračovania riešenia problematiky vám prinesieme ďalšie informácie k tvorbe všeobecných obchodných podmienok pre ambulancie.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv