PROGRAM XXXX. výročná konferencia SSVPL 2019

Pridané 14. septembra 2019 | Článok -

ŠTVRTOK 10.10.2019

SÁLA Bellevue I.

08:00 – 09:00 VYKAZOVANIE VÝKONOV NAD RÁMEC KAPITÁCIE A ICH PREPLÁCANIE Z POHĽADU VŠEOBECNÉHO LEKÁRA V ROKU
2019 (WS) – Predsedníctvo: Ľudmila Resutíková (Želovce), Eva Hudobová (Banská Bystrica)
• Prehľad aktuálnych výkonov v správnych kombináciách – Ľ. Resutíková (Želovce), E. Hudobová (Banská Bystrica)

09:10 – 10:10 ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE – VYŠETRENIA NAD RÁMEC KAPITÁCIE Z POHĽADU ZP
Predsedníctvo: Peter Makara
• UNION
• VšZP
• Dôvera

SÁLA Bellevue II.

09:10 – 10:10 VARIA – Predsedníctvo: Radovan Antoš, Juraj Krivuš

  • Doporučenie internistov na preskripciu enterálnej výživy s obsahom farmakonutrientov ako HMB – J. Krivuš, I. Dedinská., M. Mokáň st. (Martin)
  • Nadácia MOST – Svetový deň hypertenzie – Svetový deň srdca– I. Šoóšová (Bratislava)
  • Projekt PROMETEUS – diagnostika a liečba bolesti pri vertebrogénnych bolestiach na ambulanciách VLD

SÁLA Bellevue I.

10:20 – 11:20 Keynote Speaker: Integrating primary care on to cancer care/Začlenenie primárnej starostlivosti do starostlivosti/liečby onkologických pacientov – Prof.Dr. Mehmet Ungan

 

Ankara University School of Medicine, Department of Family Medicine, Ibn-i Sina & Cebeci Campuses Family Medicine Clinics, Turkey

SÁLA Bellevue II.

10:20 – 11:20 VARIA – Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Peter Jackuliak, Martina Padúchová, Katarína Šimeková
• Chronické venózne ochorenie v spolupráci GP a angiológa v diagnostike a liečbe– M. Padúchová (Trnava).

Prednáška je podporená spoločnosťou Pierre Fabre Medicament.

• Postavenie benfotiamínu v komplexnom manažmente DM a jeho komplikácií – P. Jackuliak (Bratislava).

Prednáška je podporená spoločnosťou WÖRWAG Pharma.

• Prevencia cestovateľov– K. Šimeková (Martin)

SÁLA Bellevue I.

11:30 – 11:50 Slávnostné otvorenie – Príhovory hostí a propagácia svetovej konferencie WONCA Bratislava

SÁLA Bellevue I.

11:50 – 12:30 Téma rezervovaná pre Ministerstvo zdravotníctva SR – MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH., generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZSR

SÁLA Bellevue I.

13:30 – 14:30 HYPERTENZIA: SLOVENSKÉ ZVYKY VS EURÓPSKE ODPORÚČANIA – Predsedníctvo: Marián Mora, Martin Čaprnda, Peter Lipovský

• Sartany: Čo hovoria európske odporúčania? – M. Mora (Nové Mesto nad Váhom)
• Štúdia Telmistar I.– nové fakty v liečbe telmisartanom–M. Čaprnda (Bratislava)
• Chýbajúci kúsok puzzle doplnený! Sartany a ich najnovšie fixné kombinácie – P. Lipovský (Miloslavov)

Blok podporený z edukačného grantu spoločnosti Krka Slovensko, s.r.o.

SÁLA Bellevue II.

13:30 – 14:30 SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA – Predsedníctvo: Michaela Macháčová, Jana Bendová, Peter Blaškovitš
• Ezdravie na mojej ambulancii – M. Macháčová (Topoľčany)
• NCZI – Súčasnosť a budúcnosť elektronického zdravotníctva – P. Blaškovitš, J. Tomášik

SÁLA Bellevue I.

14:40 – 15:40 SYNERGIA V TERAPII VENÓZNYCH OCHORENÍ – Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, František Žernovický, Marta Farkašová, Veronika Jandušíková

• Algoritmus liečby chronického venózneho ochorenia z pohľadu všeobecného lekára – M. Farkašová (Dolný Kubín)
• Synergia – jednoduchý koncept rýchlej a účinnej liečby varixov – F. Žernovický (Bratislava)
• Akútne stavy v cievnej chirurgii – naše skúsenosti – V. Jandušíková (Martin)

Blok podporený spoločnosťou Servier Slovensko.

SÁLA Bellevue II.

14:40 – 15:40 PREVENCIA…AJ VEDOMOSTI LIEČIA. BLOK SLOVENSKEJ LIGY „SRDCE SRDCU“ – Predsedníctvo: Peter Pekarovič, Ján Lietava, Viera Kosmálová

• Nutraceutiká v liečbe kardiovaskulárnych ochorení – internetové mýty a realita – J. Lietava (Bratislava)
• Lieči nefarmakologická liečba? – V. Kosmálová (Bratislava)
• Čo všetko nevieme o kuchynskej soli u kardiaka – O. Kollár (V. Krtíš)

SÁLA Bellevue I.

15:50 – 16:50 RÔZNE DIAGNÓZY & RÔZNE POSTUPY – Predsedníctvo: Peter Olexa, Stanislava Bachledová

• Aký je záchyt pacientov s vertigom? – I. Csekesová (Komárno)
• Ako pomôcť bolavým kľbom? – S. Bachledová (Košice)
• Ako predchádzať fibrilácii predsiení a ako ju menežovať? – P. Olexa (Košice)

Sympózium podporené z edukačného grantu spoločnosti MYLAN.

SÁLA Bellevue II.

15:50 – 16:50 PROJEKTY SLOVENSKEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY ZAMERANÉ NA PRÍNOS FARMACEUTOV V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI. BLOK LEKÁRNICKEJ KOMORY – Predsedníctvo: Miroslava Snopková, Ondrej Sukeľ

• Výsledky projektu Interakcie liekov za obdobie 2017 – 2019 – PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., 1. viceprezidentka SLeK, Fakultná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK
• Vek nie je iba číslo… (pripravovaný projekt SLeK zameraný na bezpečnosť farmakoterapie seniorov) – PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

SÁLA Bellevue I.

17:00 – 18:00 CHOROBY PEČENE A PRAKTIK – INFEKČNÉ OCHORENIA PEČENE –  Predsedníctvo: Radovan Antoš, Peter Jarčuš

  • Neinvazívne metódy v diagnostike fibrózy pečene u pacientov s metabolickým syndrómom –  X. Faktorová1, M. Janičko2, M. Jakabovičová1, T. Hlavatá1, M. Szántová1 (1Bratislava, 2Košice)
  • Hepkalkulačka v skríningu steatózy a fibrózy pečene – M. Szántová, X. Faktorová, T. Hlavatá, S. Wimmerová, K. Rašlová (Bratislava)
  • Môžeme na Slovensku eliminovať infekciu virusom hepatitidy C? – Jarčuška (Košice)
  • Čo by mal vedieť všeobecný lekár o cirhóze pečeneJaničko (Košice)

SÁLA Bellevue II.

17:00 – 18:00 KEDY ODOSLAŤ PACIENTA ZO VŠEOBECNEJ AMBULANCIE KU KARDIOLÓGOVI – Predsedníctvo: Tomáš Kolonyi, Peter Kalist

Praktický prehľad situácií, kedy je vhodné pacienta odoslať na špecializované kardiologické vyšetrenie.

18.00 ČLENSKÁ SCHÔDZA SSVPL
SALÓNIK KRISTAL

20:30 Diskusný večer v Grandhoteli Bellevue a v Grandhoteli Starý Smokovec

PIATOK 11.10.2019

SÁLA Bellevue I.

08:00 – 09:00 MULTIDISCIPLINÁRNY POHĽAD NA BOLESŤ CHRBTA – Predsedníctvo: Milan Grofik, Soňa Tomková

• Princípy farmakoterapie vertebrogénnych ochorení – M. Grofik (Martin)
• Príčina bolestí chrbta z pohľadu reumatológa – S. Tomková (Košice)
• Pozvánka na workshop ŠKOLA CHRBTA s MUDr. Evou Dúbravovou (Bratislava)

Satelitné sympózium podporené firmou WÖRWAG PHARMA.

SÁLA Bellevue II.

08:00 – 09:00 KARCINÓM PANKREASU Predsedníctvo: Jozef Dolník

• Chirurgická liečba karcinómu pankreasu –  J. Dolník, M. Tomáš, J. Pavlendová (NOÚ, Bratislava)
• Komplexný pohľad onkologickej liečby karcinómu pankreasu – Š. Pörsök (NOÚ, Bratislava)
• Paliatívny prístup k liečbe pacienta s karcinómom pankreasu – L. Dzurillová, A. Škripeková (NOÚ, Bratislava)

SÁLA Bellevue I.

09:10 – 10:10 PAŽERÁKOVÉ A MIMOPAŽERÁKOVÉ PREJAVY REFLUXU – Predsedníctvo: Jarolím Šutka, Adriana Šimková

• Kde všade možno hľadať prejavy gastroezofageálneho refluxu? – J. Šutka (Bratislava)
• Liečba inhibítormi protónovej pumpy? – A. Šimková (Pezinok)

Blok podporený z edukačného grantu spoločnosti Krka Slovensko, s.r.o.

SÁLA Bellevue II.

09:10 – 10:10 AKO POSTUPOVAŤ V MANAŽMENTE OBÉZNEHO PACIENTA? SYMPÓZIUM SLOVENSKEJ OBEZITOTOLOGICKEJ
ASOCIÁCIE A OBEZITOLOGICKEJ SEKCIE SDS – Predsedníctvo: Ľubomíra Fábryová, Barbara Ukropcová, Viera Kissová, Pavol Holéczy

• Odporúčania pre manažment obéznych pacientov v ambulancii všeobecného lekára – EASO 2019 – Ľ. Fábryová (Bratislava)
• Diétne opatrenia v manažmente obézneho pacienta – V. Kissová (Nitra)
• Preskripcia pohybovej aktivity v klinickej praxi – B. Ukropcová (Bratislava)
• Novinky a nové postupy v metabolickej chirurgii – P. Holéczy (Ostrava)

SÁLA Bellevue I.

10:20 – 11:20 ADHERENCIA – Predsedníctvo: Radovan Antoš, Radana Pařízková, Petr Jeníček

• Týždeň adherencie na Slovensku – výsledky a komentáre – P. Jeníček
• Dvě tváře antibiotické léčby – R. Pařízková (Brno)

Blok podporený spoločnosťou TEVA.

SÁLA Bellevue II.

10:20 – 11:20 ČO NOVÉHO V KARDIOLÓGII – Predsedníctvo: Michaela Macháčová, Adriana Šimková, Ján Murín

• SZ ako najčastejšie KVO u DM 2. typu-indikovaná liečba SGLT 2 inhib – J. Murín (Bratislava)
• Praktický návod na manažment arteriálnej hypertenzie podľa zahraničných a našich pripravovaných štandardných postupov. Poďme diskutovať – M. Macháčová, A. Šimková (Topoľčany, Pezinok)

SÁLA Bellevue I.

11:30 – 12:30 Keynote Speaker: Making Primary Health Care more visible – a focus on today challenges/Zviditeľnovanie primárnej starostlivosti – aktuálne výzvy – Christos Lionis, MD, PhD. FRCG (Hon),FWONCA, FESC

Professor of General Practice and Primary Health Care, Head of Clinic of Social and Family Medicine School of Medicine University of Crete, Greece

SÁLA Bellevue II.

11:30 – 12:30 VARIA – Predsedníctvo: Roman Herzig, Pavol Jarčuška, Michal Demeter, Martin Lešťan

11:30 – 12:00
• Vaskulární demence – řešitelný či neřešitelný problém? – R. Herzig (Hradec Králové, ČR)
• Potrebuje praktický lekár cefalosporíny III. generácie? – P. Jarčuška (Košice)

Sympózium podporené spoločnosťou Gedeon Richter Slovakia.

12:00 – 12:30
• Použitie PPI v praxi všeobecného lekára – M. Demeter (Martin)
• Astma a GERD z pohľadu alergoimunológa – M. Lešťan (Prešov)

Sympózium podporené spoločnosťou Zentiva.

SÁLA Bellevue I.

13:15 – 14:15 METOPROLOL S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM–  OD 1.2.2019 UVOĽNENÝ PRE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA – Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Ján Kmec

• Metoprolol s predľženým uvoľňovaním – čo znamená zrušenie preskripčného obmezenia pre GP – R. Margóczy (Banská Bystrica)
• Použitie metoprololu s predľženým uvoľňovaním v klinickej praxi GP – Peter Olexa (Košice)

Sympózium podporené spoločnosťou Recordati SK.

SÁLA Bellevue II.

13:15 – 14:15 VŠEOBECNÍ LEKÁRI A PRIMÁRNA PREVENCIA KARCINÓMOV PRSNÍKA – Predsedníctvo: Peter Minárik, Daniela Mináriková, Peter Makara

• Vedomosti o rizikách a o prevencii karcinómu prsníka u mladých žien – a všeobecní lekári –  D. Mináriková, P. Minárik, T. Fazekaš (Bratislava)
• Strava, výživa, obezita a karcinóm prsníka –  odporúčania pre zdravé ženy i pre onkologické pacientky – P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)
• Telesná aktivita, pohyb a karcinóm prsníka – pre zdravé ženy i pre onkologické pacientky – B. Ukropcová (Bratislava)

• Úloha genetického vyšetrenia pri prevencii karcinómu prsníka v rizikových rodinách –  L. Copáková (Bratislava)

SÁLA Bellevue I.

14:25 – 15:40 ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA – AKTUÁLNA VÝZVA PRE PROFESIONÁLNU SPOLUPRÁCU VŠEOBECNÉHO LEKÁRA SO
ŠPECIALISTOM. SYMPÓZIUM SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS – Predsedníctvo: Slavomíra Filipová, Ľudovít Gašpar, Emília Pastrnáková, Jana Bendová

• Primodiagnostika a vstupná liečba hypertonika v ambulancii všeobecného lekára –  S. Filipová (Bratislava)
• Základy diferenciálnej diagnostiky sekundárnych foriem hypertenzie pre všeobecného lekára. (A kedy konzultovať špecialistov?)–  E. Pastrnáková (Košice)
• Prínos ambulantného monitorovania TK a domáceho merania TK pre diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie –  Ľ. Gašpar (Bratislava)
• Kazuistika: môj hypertonik v ambulancii – J. Bendová (Veľký Biel)
• Panelová diskusia

SÁLA Bellevue I.

15:50 – 16:50 MEDIKÁCIA A MLADŠÍ PACIENTI –  Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Ivan Majerčák, Božena Pekárková, Zuzana Krištúfková

• Očkovanie proti chrípke –  mladší vs starší pacienti –  Z. Krištúfková (Bratislava)
• Sú dyslipidémie bežné aj u mladšej generácie? – I. Majerčák (Košice)
• GIT ťažkosti u mladších pacientov – B. Pekárková (Trnava)

Sympózium podporené z edukačného grantu spoločnosti MYLAN.

SÁLA Bellevue II.

15:50 – 16:50 AKO VIDNO ZDRAVIE SLOVÁKOV CEZ PEČEŇ U VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRA. BLOK HEPATOGICKEJ SPOLOČNOSTI – Predsedníctvo: Ľubomír Skladaný, Peter Makara

• Príčina 1 – M. Szántová (Bratislava)
• Príčina 2 –  M. Rác (Nitra)
• Prognóza pacientov s pokročilou chorobu, krehkosťou a nedostatkom svalov –  T. Koller (Bratislava)

SÁLA Bellevue I.

17:00 – 18:00 VARIA – Predsedníctvo: Štefan Sotak, Zuzana Krištúfková, Miloš Jeseňák

17:00 – 17:30 Novinky v liečbe hypotyreózy –  Š. Sotak (Košice)

Sympózium podporené spoločnosťou MERCK.

17:30 – 18:00 Prečo potrebujeme 4-valentnú chrípkovú vakcínu? – Z. Krištúfková (Bratislava)
• Prečo nenechať obranu proti chrípke na náhodu… – M. Jeseňák (Martin)

Sympózium podporené spoločnosťou SANOFI PASTEUR.

SÁLA Bellevue II.

17:00 – 18:00 ANGIOLOGICKÝ BLOK – predsedníctvo: Radovan Antoš, Katarína Dostálová, Miroslav Širila

• Kritická končatinová ischémia a akútna končatinová ischémia z pohľadu všeobecného lekára –  K. Dostálová, L. Kukučková, K. Gazdíková, Š. Moricová (SZU, Bratislava)
• Kritická končatinová ischémia – diagnostika a možnosti revaskularizácie – M. Širila, T. Podpera (Trenčín)
• Akútna končatinová ischémia – diagnostika a možnosti revaskularizácie –  T. Podpera, M. Širila (Trenčín)

20:30 Diskusný večer v Grandhoteli Bellevue a v Grandhoteli Starý Smokovec

SOBOTA 12.10.2019

SÁLA Bellevue I.

08:20 – 09:20 KOMPLEXNÝ POHĽAD NA DIABETES MELLITUS. BLOK SLOVENSKEJ DIABETOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI – Predsedníctvo: Peter Pekarovič, Zbynek Schroner

• Prevencia a diagnostika DM –  Z. Némethyová (Bratislava)
• Moderný pohľad na patofyziológiu a a klasifikáciu DM –  V. Uličiansky (Košice)
• Implikácie nových poznatkov v liečbe DM –  Z. Schroner (Košice)

SÁLA Bellevue II.

08:20 – 09:20 INFÚZNY VYSOKODÁVKOVANÝ VITAMÍN C – NAJNOVŠIE POZNATKY –  Predsedníctvo: Adriana Šimková, Silvia Pastoreková

• Súčasný pohľad na využitie vitamínu C v protinádorovej liečbe –  S. Pastoreková (SAV, Bratislava)
• Potenciál využitia infúzneho vitamínu C v ambulancii –  A. Šimková (Pezinok)
• Histamínová intolerancia a vitamín C. Nové poznatky o patofyziológií a iv. liečbe vitamínom C – B. Hruškovič, Ľ. Sanisló (Bratislava)
• Diskusia

Sympózium podporené spoločnosťou PASCOE Slovensko.

SÁLA Bellevue I.

09:30 – 10:40 OČKOVANIE –  ZVYŠOVANIE KVALITY ŽIVOTA DOSPELÝCH. BLOK SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ A VAKCINOLOGICKEJ
A SPOLOČNOSTI (SEVS) – Predsedníctvo: Zuzana Krištúfková

• Význam očkovania v rodine –  Z. Krištúfková (SZU, Bratislava)
• Sú osýpky problém aj u dospelých? Veríme očkovaniu? – M. Avdičová1, M. Štefkovičová2 (1Banská Bystrica, 2Trenčín)
• Diskusia

SÁLA Bellevue II.

09:30 – 10:40 IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA V PRAXI – Predsedníctvo: Ľubomír Gurtler, Norbert Lukán, Stanislav Janota

• Imunologické vyšetrenie. Čo od neho môžeme očakávať – Ľ. Gürtler, S. Janota, N. Lukán (Bratislava, Košice)
• Rinitída nie je vždy len nachladnutie – N. Lukán (Košice)
• Čo sa často chybne považuje za alergiu, deficit imunity, alebo iný imunopatologický stav a neadekvátne lieči? – S. Janota, Ľ. Gürtler, N. Lukán, M. Hrubiško, I. Salátová Kozlovská, M. Ciesar, M. Faktor (Bratislava, Košice)

SÁLA Bellevue I.

10:50 – 11:50 PRÍNOS TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA

SÁLA Bellevue II.

10:50 – 11:50 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE VÝŽIVU A PREVENCIU – Predsedníctvo: Peter Lipovský, Jana Babjaková

• Vplyv celoživotného aktívneho pohybu na črevný mikrobióm a parametre metabolického zdravia – V. Bielik, K. Šoltys, A. Penesová, L. Lendvorský, I. Hric (Bratislava)
• Zdravotné aspekty pitia alkoholu. Je pitie alkoholu prospešné alebo škodlivé? – A. Penesová, J. Babjaková (Bratislava)
• Manažment obézneho a extrémne obézneho pacienta –  A. Penesová, Ž. Rádiková, M. Vlček, J. Babjaková, A. Havranová (Bratislava)
• Rezervy a výzvy evidence-based preventívnych opatrení onkologických ochorení – P. Minárik, D. Mináriková (Bratislava)

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv