Výpomoc do ambulancie v Bratislave

Pridané 5. apríla 2023 | Informácia -

MUDr. Pohlyová Zlatica oznamuje, že prijíma k sebe do ambulancie výpomoc 1-2-krát týždenne, prípadne dohodou. Do budúcna možnosť prevziať ambulanciu.

Adresa:  Mierová 27, prízemie, 821 05 Perla-Ružinov

Kontakt: pohlyova@gmail.com

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv