Veľký sprievodca vystavovaním e-PN pre špecialistov aj všeobecných lekárov – 1. časť

Pridané 5. apríla 2023 | Článok -

Novela zákona o sociálnom poistení (z. č. 461/2003 Z.z.) sa v značnej miere dotkla aj oblasti potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti, v ktorej spôsobila obrovský prevrat.

Zavedenie tzv. e-PN je aj naďalej pre mnohých komplikovanou a záhadnou skutočnosťou. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime kľúčové zmeny, ktoré je potrebné pri téme e-PN mať na pamäti. Prečítajte si článok na mediprávnik.sk.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv