Naši všeobecní lekári sú o krok vpred

Pridané 16. mája 2024 | Článok -

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva už šiesty rok organizuje originálne podujatie KROKOVAČKA. Ukazuje, že chôdza je skvelým preventívnym prostriedkom množstva závažných ochorení za nulové finančné aj ekologické náklady. Naši všeobecní lekári sa cieľavedome roky venujú prevencii a zároveň šetria planétu. Stali sa predvojom  hlavnej myšlienky Svetového dňa rodinných lekárov na rok 2024: „Zdravá planéta, zdraví ľudia“. 

Najväčšia zdravotná hrozba 21. storočia

Svetová organizácia rodinných lekárov (WONCA) v roku 2010 vyhlásila 19. máj za Svetový deň rodinných lekárov. Vzdáva hold náročnej práci všeobecných lekárov na celom svete a medicíne vynikajúcej kvality, ktorou obohacujú našu spoločnosť. Oceňuje ich nezastupiteľnú úlohu v zdravotníckom systéme, ako lekárov prvého kontaktu. Pretože rodinní lekári sú prví, ktorých ľudia vyhľadajú pri zdravotných problémoch.

Oslavu Svetového dňa rodinných lekárov spája WONCA vždy s aktuálnou témou. V tomto roku je pozornosť upriamená na zdravie našej planéty a vystihuje ju heslo Svetového dňa rodinných lekárov 2024:  „Zdravá planéta, zdraví ľudia“.

WONCA zdôrazňuje priame prepojenie medzi zdravím našej planéty a zdravím pacientov. Naliehavo upozorňuje svet, že klimatická zmena je najväčšou zdravotnou hrozbou 21. storočia.

Ľudská aktivita narúša prírodné systémy Zeme, čo má priamy vplyv na naše zdravie. Všeobecní lekári veľmi jasne vidia dopad klimatickej zmeny na zdravie pacientov. Ochranu životného prostredia považujú za kľúčovú pre naše zdravie a blaho (well-being). V deň svojho sviatku spojili hlasy a žiadajú svetových lídrov, aby urgentne podnikli kroky na ochranu zdravia celosvetovej populácie pred klimatickou krízou. Pod otvorený list s touto výzvou sa podpísali organizácie, ktoré reprezentujú tri milióny lekárov a zdravotníckych profesionálov celého sveta.

4,4 % celosvetových uhlíkových emisií produkuje zdravotníctvo

„Zdravie našich pacientov závisí na zdraví planéty“, hovorí MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, vedecká sekretárka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, zástupkyňa vo výboroch WONCA. Všeobecní lekári nezostávajú len pri výzvach. Poznajú spôsob, ako konkrétne prispieť k ozdraveniu planéty aj ľudí. Uhlíková stopa sektora zdravotnej starostlivosti tvorí až 4,4 % celosvetových uhlíkových emisií. Kľúčom k jej zníženiu je primárna starostlivosť  a prevencia chorôb.

„Keď sa lekári prvého kontaktu, ktorí sprevádzajú svojich pacientov na ceste za zdravím po celý život, zamerajú na včasnú diagnostiku a zmenu životného štýlu, zníži sa potreba intenzívnej medicínskej starostlivosti v budúcnosti. Tento prístup zlepšuje zdravie populácie a zároveň  výrazne znižuje emisie, ktoré by neskôr vznikali pri intenzívnych medicínskych procedúrach,“ vysvetľuje doktorka Bendová.

Zakráčaj si so svojím lekárom

Dá sa povedať, že motto roku 2024 „Zdravá planéta, zdraví ľudia“  napĺňa Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva už dlho. Má na to originálny recept – Krokovačku, ktorú „predpisuje“ pravidelne už šesť rokov pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov.  Zdôrazňuje úlohu všeobecných lekárov vo sfére primárnej aj sekundárnej prevencie, teda v oblasti starostlivosti o zdravých pacientov. Propaguje zdravý životný štýl. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je pohyb.

Krokovačka je zážitok a edukácia v jednom. Všeobecní lekári doslova vykročia z ambulancií a pozvú svojich pacientov: „Zakráčaj si so svojim lekárom za zdravím“.  Poslaním lekárov je  nielen liečba, ale aj prevencia – najlepšia cestu k zdraviu. Prospešná je chôdza i spoločný čas strávený vonku, v prírode.

Všeobecný lekár má v komunite jedinečnú úlohu, sprevádza svojich pacientov za zdravím po celý život. Dobre im rozumie, vie s nimi hovoriť, vysvetľovať veci a je pre nich dôveryhodný zdroj informácií. Lekár, ktorý ide osobným príkladom zdravým spôsobom života, či na Krokovačke, má na ľudí v komunite veľmi pozitívny vplyv.

Bližšie k pacientom

MUDr. Peter Lipovský, viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva vyzdvihuje ďalší kvalitatívny posun: „Celkovo môžem povedať, že sme bližšie k pacientom. Za posledných desať rokov prešlo všeobecné lekárstvo pozitívnymi zmenami a výrazne sa zvýšili naše kompetencie. Manažujeme pacientov s rôznymi ochoreniami, riešime akútne prípady hypertenzie, robíme predoperačné vyšetrenia, monitorujeme krvný tlak, vyhodnocujeme EKG … Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť a pacient môže riešiť mnoho svojich problémov na jednom mieste – v ambulancii všeobecného lekára“.

„Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva je organizácia angažovaných lekárov, záleží nám na pacientoch.  Aby sme boli bližšie k svojim komunitám a inšpirovali k chôdzi ešte viac ľudí, organizujeme Krokovačku na viacerých miestach Slovenska“, dodáva MUDr. Jana Bendová.

Krokovačka kráča Slovenskom

Krokovačka sa z pôvodného veľkého centrálneho podujatia v Bratislave postupne rozširuje do ďalších slovenských miest a obcí.  V súčasnosti by sa pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov malo na Slovensku uskutočniť viacero lokálnych Krokovačiek. Spolu tvoria celoslovenskú aktivitu, prepojenú dobrou náladou a užitočnou myšlienkou. Krokovačka 2024 kráča cez Veľký Biel, Bratislavu, Košice, Miloslavov, Terňu, Šaľu, Želovské pivnice, Prešov a popod Vysoké Tatry.

„Pozývame našich pacientov, aby si zakráčali so svojimi lekármi za zdravím!“, uzatvára všeobecný lekár MUDr. Peter Lipovský.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv