Výzva Zväzu ambulantných poskytovateľov k aktuálnej mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu

Pridané 15. marca 2020 | Článok -

Naša Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva sa pripája k vyjadreniu Zväzu ambulantných poskytovateľov k aktuálnej mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu.

Bratislava 12.03.2020

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiada v mene všetkých neštátnych poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti kompetentných zástupcov vo vedení štátu o neodkladné a plynulé informácie v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou vo vzťahu k šíreniu celosvetovej nákazy koronavírusu.

Ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú prvými, ktorí sú v kontakte s pacientom. Preto je prirodzené, aby boli aj všetci neštátni ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti práve v čase vyhlásenia celosvetovej pandémie neodkladne a plynulo informovaní priamo z prvej ruky o každom jednom prijatom opatrení na zabránenie šírenia nákazy koronavírusu.

Zuzana Dolinková, výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ZAP:

,,Ambulantní lekári sa kontinuálne obracajú na ZAP so žiadosťami o aktuálne informácie vo veci šírenia vírusu COVID – 19 a žiadajú odpovede na otázky typu:

  • Ako a odkiaľ si majú ambulantní lekári operatívne zabezpečiť ochranné prostriedky, resp. na koho sa majú obrátiť, keď im došli?
  • Ako majú ambulantní lekári chrániť pacientov i seba, keď nemajú k dispozícii ochranné prostriedky?
  • Kto bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď sa kvôli nedostatočným protiepidemiologickým opatreniam štátu nakazí aj zdravotnícky personál?
  • Kto zastupuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zasadaniach krízového štábu a predkladá akútne problémy a požiadavky, ktoré je nevyhnutné riešiť a zaoberať sa nimi v súvislosti so šírením koronavírusu nielen v ambulanciách primárneho kontaktu, ale aj v špecializovaných ambulanciách?“

V mene ambulantných lekárov žiada ZAP od štátu vyjadrenie, ako sa môžu zodpovedne správať v aktuálnej mimoriadnej krízovej situácii naši lekári a zdravotníci, keď nemajú zabezpečený prístup ani k základných ochranným pomôckam? Ako majú ambulantní lekári liečiť pacientov, keď nemajú zabezpečenú ochranu sami pre seba?

Kvôli dlhodobému podceňovaniu a neriešeniu avizovaného nedostatku ochranných prostriedkov pre našich zdravotníckych pracovníkov zo strany kompetentných vo vedení štátu dnes títo zdravotníci v akútnej epidemiologickej situácii dennodenne riskujú vlastné zdravie a zároveň ohrozujú nielen zdravie svojich pacientov, ale aj zdravie svojich rodín.

ZAP žiada štát, aby sa v čase intenzívne prebiehajúcej mimoriadnej pandemickej situácie skutočne zodpovedne postavil ku všetkým lekárom na Slovensku, vrátane neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (vrátane špecialistov) a bezodkladne a intenzívne týchto lekárov všetkými dostupnými prostriedkami a cestou ich zástupcov informoval o všetkých opatreniach, ktoré musia v prípade krízovej situácie práve oni primárne zabezpečovať.

Prikladáme Výzvu zdravotníkov Slovenskej republiky prezidentke Zuzane Čaputovej, premiérovi Petrovi Pellegrinimu, MZ SR, ÚVZ SR a krízovému štábu SR pre koronavírus o urýchlené prijatie ďalších opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku:  https://zapsk.sk/vyzva-zdravotnikov-sr-ku-krokom-pre-zvladnutie-situacie-s-covid-19/

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv