Nepríjemný, požadovačný, ba až agresívny pacient – aké má lekár možnosti?

Pridané 10. mája 2021 | Článok -

Lekári sa v rámci svojej profesie stretávajú s rôznymi pacientmi, prípadne ich zákonnými zástupcami. Tí môžu byť voči lekárom nepríjemní, požadovační, ba dokonca v niektorých prípadoch až agresívni. Čo s takýmto pacientom alebo zákonným zástupcom?

Pozrieme sa na to, aké možnosti má lekár vo vzťahu k takémuto pacientovi alebo zákonnému zástupcovi pacienta.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv