XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL 2017

Pridané 14. decembra 2018 | -

Vážený kolegovia,

v tomto roku sa stretneme na našej výročnej konferencii už 38-krát. Chcem Vám všetkým poďakovať za vašu podporu a aj za vašu skvelú prácu. Iba vďaka Vášmu záujmu vzdelávať sa môžeme túto konferenciu usporiadať a neustále ju zlepšovať.

Chcem sa poďakovať všetkým členom výboru, ale aj členom SSVPL, ktorí reprezentujú našu odbornú spoločnosť doma aj v zahraničí a pomáhajú pripraviť kvalitný odborný program konferencie.

V tomto roku prijali naše pozvanie profesor Richard Hobbs, z Oxfordu a Rob Dijkstra, prezident holandskej spoločnosti všeobecných praktikov.

Program konferencie bude obohatený aj o množstvo zaujímavých workshopov. Kto má záujem o pohyb, môže aj v tomto roku využiť možnosť tréningu Nordic Walking. Preto si nezabudnite doniesť voľné oblečenie a športovú obuv.

Pripravili sme aj tréning zručností vo využívaní POCT prístrojov v rámci rýchlej diagnostiky na ambulancii alebo pri lôžku pacienta. Dúfajme, že zdravotné poisťovne tieto nové možnosti diagnostiky (CRP, INR, Glykémia, meranie ABI) podporia aj platbami za vykonanie týchto vyšetrení pre ich pacientov v bez ďalších prekážok, rôznych podmienok a obštrukcií.

Učiť sa musíme od najlepších, a som presvedčený, že si určite vyberiete témy, ktoré Vás zaujmú a ktoré pre nás odprednášajú špičky v jednotlivých odboroch. Máme možnosť si vypočuť prednášky z kardiológie, endokrinológie, hepatológie, angiológie, psychiatrie, posudkového lekárstva, ale aj praktické prednášky našich kolegov, všeobecných lekárov.

Pred pár dňami naša kolegyňa všeobecná lekárka MUDr. Jana Bendová úspešne ukončila doktorandské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite a obhájila vedeckú prácu Včasná diagnostika CHOCHP v ambulancii všeobecného lekára. Výsledky tejto práce bude prezentovať aj na našom kongrese.

Viem a verím, že v najbližších rokoch sa ku nej pripoja aj ďalší „obvoďáci“ , vrátane kolegov z výboru. Tieto úspechy našich kolegov zlepšujú pohľad špecialistov na nás praktických lekárov a zvyšujú úroveň našej odbornej spoločnosti. Pri tejto príležitosti chcem dať prísľub, že naša odborné spoločnosť, pokiaľ to bude v jej silách podporí každého člena v publikačnej a inej odbornej činnosti.

V roku 2017 sa naši členovia aktívne zúčastňovali rokovaní v zdravotných poisťovniach cestou ZAP-u, pripomienkových konaní na MZSR cestou SLK. Naši zástupcovia požadujú zlepšenie súčasných úhrad a aj preto odmietli podpísať zmluvy, ktoré boli nevýhodné a zlepšovali úhrady iba naoko a s mnohými ďalšími podmienkami (viac v článku Dr. Liptáka). Neúspech vo vyjednávaní lepších podmienok pre nás všetkých je aj v tom, že veľká časť našich kolegov podpísala zmluvy ešte pred „prázdninami“.

Iba ZAP odmietol nevýhodné podmienky a ostal za rokovacím stolom. Aj to je dôvod, prečo výbor SSVPL nateraz podporuje naše zjednotenie pod hlavičkou ZAP-u. Stačí podporiť tento tím svojim členstvom v ZAP-e. Iba tak môžeme dosiahnuť lepšie ohodnotenie našej práce ale aj viac financií do primárneho segmentu.

Aj keď všetci vedia, že pracujeme za minimum financií a prakticky o 30 % viac ako naši kolegovia v Českej republike a možno 2x viac ako naši kolegovia v Rakúsku, Dánsku, Nemecku alebo UK za polovičnú mzdu, zodpovední podmieňujú ďalší nárast zdrojov pre náš „zlepšením našej práce“ (viac v mojej úvahe o nedofinancovaní ambulantnej sféry).

Skôr vidíme snahu konzervovať tento nepriaznivý stav s tendenciou „privatizácie“ nášho segmentu cestou EU fondov, pričom paradoxne dôvodom ich čerpania bude práve tento nepriaznivý stav, za ktorý sú zodpovedné vlády v posledných 10 rokoch.

Pripravili sme analýzu zákona o prehliadkach mŕtvych u nás a v Českej republike, na základe čoho sme pripomienkovali zákon o obhliadkach mŕtvych a navrhovali praktické riešenia.

Treba skonštatovať, že aj napriek obetovaniu veľkého množstva času sa nám nepodarilo presadiť prakticky nič. Je to demotivujúce, že sú odmietané naše návrhy z praxe, ale nesmieme upustiť z aktivít.

V tomto zmysle ste našim hnacím motorom práve vy naši členovia. Prejavom vašej podpory je aj úhrada členských príspevkov. Tieto financie používame na základnú prevádzku SSVPL a úhradu poplatkov do medzinárodných spoločností, kde sme členmi (WONCA, EFPC).

Všetky prednášky budú simultánne prekladané a preto si nenechajme ujsť výnimočnú príležitosť vypočuť si našich zahraničných kolegov a ich pohľad na našu prácu.

Vzhľadom na veľké množstvo zaujímavých tém, príspevky na ktoré budeme mať súhlas od autorov, si budú môcť účastníci kongresu ale aj tí lekári, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť pozrieť na stránke www.meditrend.sk, stránke zaoberajúcej sa elektronickým vzdelávaním pre lekárov a medicínskych pracovníkov.

Z konferencie bude vydané kompendium v Zdravotníckych novinách a kniha abstraktov z prednášok, ktoré nám boli dodané. Vo štvrtok 12.10. 2017 sa uskutoční o 17.30 hod členská schôdza SSVPL. Pozývame všetkých členov SSVPL.

V roku 2018 sa uskutočnia voľby do výboru SSVPL. Vyzývam všetkých kolegov, ktorí majú záujem o aktívnu prácu vo výbore aby sa prihlásili. Môžete ma kontaktovať cestou mailu na adrese prezident.ssvpl@ssvpl.sk.

Tešíme sa na účasť Vás všetkých, ale najmä mladých všeobecných lekárov a našich sestier na tohtoročnej výročnej konferencii.

MUDr. Peter Makara,

MPH Prezident SSVPL

Workshopy

 

Prednášky z podujatia  XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL 2017 sú  dispozícii v elektronickej podobe na stránke www.meditrend.sk.

Program si môžete stiahnuť TU: SSVPL konferencia 2017

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv