EQuipP správa zo Záhrebu

Pridané 11. decembra 2018 | Článok -

Dobrý deň kolegovia a kolegyne,

22. – 24. 11. 2018 sa uskutočnilo 54th EQuiP Assembly Meeting, stretnutie výboru Európskej spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť v rodinnom lekárstve (EQuiP) v Záhrebe, na University of Zagreb School of Medicine – A. Štampar School of Public Health.

Po priateľskom otvorení stretnutia Piet Vanden Bussche, prezident EQuiP, privítal novú členku, Felicity Knights z Londýna, členku VdG, ktorá vyjadrila úprimné potešenie z nastávajúcej spolupráce EQuiP a VdG.

Tým začalo oboznámenie sa mladých všeobecných lekárov a lekárok s problematikou rovnosti, kvality a spravodlivosti vo všeobecnom lekárstve. Našu krajinu som na stretnutí zastupovala tohto roku sama, nakoľko, žiaľ, Štefan Krnáč sa tentoraz nemohol zúčastniť.

Úvod bol venovaný konferencii EQuiP v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 23. – 24. marca 2018 v spolupráci SSVPL a EQuiP a mala veľmi dobrú odozvu. Horúce témy boli prezentované najlepšími odborníkmi a odborníčkami v danej problematike ohľadom Kvality medicínskej edukácie, ktorá ovplyvní kvalitu, účinnosť a bezpečnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, eHealth a v neposlednom rade overdiagnosis a overtreatment, teda prediagnostikovanie a prehnané liečenie.

Témy zaujali nielen našich, ale hlavne zahraničných kolegov, všeobecných lekárov z celej Európy. Hlavným bodom tohtoročného stretnutia boli prípravy nasledujúcej EQuiP konferencie v roku 2019 v Thessaloniki a WONCA Europe 2019 v Bratislave.

Mali sme možnosť vypočuť si prezentáciu gréckej kolegyne Sophie Dimopoulou, prezidentky vedeckého výboru nastávajúcej EQuiP konferencie v Solúne. Dovoľte, aby som všetkým Vám touto cestou tlmočila pozvanie prezidentky Sophie na EQuiP Conference in Thessaloniki, ktorá sa uskutoční 29. – 30. marca 2019. Témy a samotná konferencia sa zdajú byť veľmi pútavé, zamerané na Zdravé ambulancie, Zdravých profesionálov a Zdravých pacientov.

Následne som mala možnosť prezentovať našu WONCA Bratislava 2019, ktorá sa uskutoční 26. – 29. júna 2019, a pozvala som všetkých kolegov a kolegyne výboru EQuiP a cez nich všetkých možných záujemcov.

Rozdala som promočný materiál, z ktorého podstatnú časť si zobrala Andrée Rochfort, riaditeľka spoločnosti na Zlepšenie kvality v írskej spoločnosti všeobecných lekárov.

Kolegovia a kolegyne poskytnú informácie o našej konferencii aj na svojich webových stránkach, kde upozornia na možnosť otvorenej on-line registrácie a posielania abstraktov, najneskôr do termínu 10. januára 2019.

Promočná prezentácia WONCA Bratislava 2019 (54th EQuiP Assembly Meeting, Zagreb 22. 11. 2018)

Pre nás dôležitou časťou trojdňového stretnutia boli prípravy workshopov pre WONCA Bratislava. Posledný deň intenzívnej práce sa definitívne určili vyžiadané workshopy v nasledujúcom poradí:

  1. Teaching Quality (Zlata Ožvačič, Zalika Klemenc Ketis)
  2. Measuring Quality in Professional Care (Eva Arvidsson)
  3. Overdiagnosis, overtreatment (Andrée Rochfort)
  4. eHealth (Illka Kunnamo)
  5. Little steps to Patient Safety (Isabell Dupie, Andrée Rochfort)

Okrem týchto vyžiadaných workshopov môžeme očakávať ďalšie, ktoré už prechádzajú procesom hodnotenia výberového konania. Vzhľadom na stúpajúcu aktuálnosť používania sociálnych sietí v zdravotníctve, máme sľúbený workshop od Ulrika Bak Kirka s názvom Social Media.

Ulrik je manažérom EQuiP a administrátorom facebookovej stránky EQuiP (okrem iných veľmi dôležitých úloh) a naším veľmi aktívnym pomocníkom v prípravách WONCA Bratislava.

Mária Matusová (Slovenská republika, SSVPL), Sophia Dimopoulou (Grécko), Jan van Lieshout a Stijn van den Broek (Holandsko – organizátori EQuiP Conference in Netherland 2020)

 

Pre zaujímavosť uvádzam, že prezident EQuiP Piet Vanden Bussche, náš belgický kolega, po siedmich rokoch skvelej práce vzhľadom na zaneprázdnenosť a iné dôležité udalosti (narodil sa mu vnuk) sa vzdal funkcie prezidenta EQuiP a po zasadnutí na 53th EQuiP Assembly Meeting ešte v Bratislave odovzdal funkciu prezidenta EQuiP Zalike Klemenc Ketiš, vedúcej Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore v Slovinsku, ktorú si môžeme pamätať z XXXIX.

Výročnej konferencie SSVPL 12. 10. 2018 ako prednášajúcu kľúčové posolstvo všeobecného lekárstva „Ako učiť kvalitu a bezpečnosť v rodinnom lekárstve“. Slávnostné odovzdanie funkcie sa uskutočnilo na gala večeri v tradičnej chorvátskej reštaurácii „Stari fijaker“ v starom meste centra Záhreb.

Pri príležitosti odovzdávania funkcie prezidenta EQuiP, kde sa Piet Vanden Bussche poďakoval chorvátskym organizátorom stretnutia tradičnou originálnou belgickou čokoládou a odovzdal novej prezidentke, Zalika Klemenc Ketis, oficiálnu „výbavu“ prezidenta – kladivo, ktoré podľa svojho priznania nikdy nemusel použiť J. Zalika sa poďakovala Pietovi za jeho prácu so slovinskou ručne vyrobenou čokoládou a medovníkom v tvare srdca s nápisom EQuiP.

 

Záhreb, 24. 11. 2018                                                                    MUDr. Mária Matusová

Členka výboru SSVPL

Členka organizačného tímu WONCA Europe 2019 Bratislava

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv