Za nesplnenie personálneho obsadenia ambulancie hrozia viaceré postihy

Pridané 10. mája 2021 | Článok -

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia okrem iného spĺňať nie len požiadavky na materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia, ale aj požiadavky súvisiace s personálnym obsadením zdravotníckeho zariadenia.

Každý druh zdravotníckeho zariadenia má presné stanovené personálne obsadenie bližšie určené výnosom Ministerstva zdravotníctva.

V prípade nesplnenia povinnosti, týkajúcich sa personálneho obsadenia zdravotníckeho zariadenia okrem pokuty, ktorú má povinnosť uložiť príslušný orgán, pripadajú do úvahy aj ďalšie postihy, ako napríklad vyhodnotenie Úradom pre dohľad, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá lege artis, prípadne aj zodpovednosť za škodu na zdraví pacienta.

V nasledujúcich riadkoch si priblížime, ako je povinnosť personálneho obsadenia upravená zákonom a kde nájdete aké štandardy musí spĺňať vaša ambulancia.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv