Zmeny pre lekárne a ambulancie v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou

Pridané 25. októbra 2020 | Článok -

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ a to zlepšiť podnikateľské prostredie.

Medzi opatrenia, ktoré napĺňajú spoločný cieľ zaraďujeme aj opatrenia z oblasti ochrany verejného zdravia, ktorá je upravená v osobitnom právnom predpise.

ČÍTAJTE VIAC TU. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv