Ako a kedy indikovať vyšetrenie protilátok?

Pridané 1. marca 2021 | Článok -

Na základe informácií z Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. Vás chceme priateľsky upozorniť, že indikovanie vyšetrenia protilátok na nový koronavírus (anti- SARS-CoV-2) – výkon 4763 by malo byť v zdravotnej dokumentácii v súlade s aktuálnymi usmerneniami riadne medicínsky zdôvodnené.

Dôvodom zvýšeného nárastu vyšetrení je pravdepodobne záujem poistencov poznať svoju hladinu protilátok na nový koronavírus, a to s cieľom zistiť prípadné asymptomatické prekonanie infekcie koronavírusom alebo hladinu protilátok pred či po očkovaní.

Výkon 4763 nie je určený na takúto informatívnu diagnostiku a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ho pri týchto indikáciách nebude uhrádzať. Pokiaľ má záujem o túto informatívnu diagnostiku pacient, bude musieť si ho hradiť sám, alebo to uhradí ošetrujúci lekár, nie teda poisťovňa.

 

 

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv