Povinnosti lekárne a ambulancie pri prijatí nového zamestnanca

Pridané 11. decembra 2019 | Článok -

S nástupom nového zamestnanca do pracovného pomeru vo vašej lekárni alebo ambulancii vám vzniká niekoľko povinností. Okrem povinností vo vzťahu k zdravotnej a sociálnej poisťovni je dôležité s novým zamestnancom uzavrieť aj „dobrú“ pracovnú zmluvu, so všetkými náležitosťami.

To aké máte povinnosti vo vzťahu k novoprijatému zamestnancovi, ale napríklad aj to, či musí mať lekár, ktorého zamestnávate vlastnú pečiatku sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čítajte viac TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv