Ivermectin v liečbe COVID-19 v nemocničnej a ambulantnej praxi lekára

Pridané 1. marca 2021 | Článok -

Nižšie nájdete vypracovaný dokument – konsenzus troch hlavných odborníkov MZ SR (hlavný odborník MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu, hlavný odborník MZ SR pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu, hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo ) ohľadom podávania ivermectinu pri ochorení COVID- 19, ktorý bol zaslaný na MZ SR dňa  8.2. 2021.  

MZ SR povolilo terapeutické použitie neregistrovaného lieku Ermetin tbl. 10x3mg (kód lieku MD 668)  30000 balení  a lieku  Ivermex 4x3mg  (kód lieku MD 667) 30 000 balení  v indikácii prevencia a liečba ochorenia COVID- 19 pre potreby zdravotníckych zariadení v SR. Platnosť povolenia je od 20.2. 2021 do 20.8. 2021 

Za terapiu neregistrovaným liekom preberá  plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár. V prípade výskytu závažných nežiadúcich účinkov je ošetrujúci lekár povinný o tom bezodkladne informovať  Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave a Ministerstvo zdravotníctva SR.

Toto povolenie nie je rozhodnutím o úradne určenej cene lieku a o úhrade lieku na základe verejného zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa je oprávnená skupinovo rozhodnúť o mieste výdaja a úhrade povoleného lieku, o preskripčnom obmedzení a indikačnom obmedzení, pričom nie je potrebný ďalší individuálny súhlas na úhradu skupinovo povoleného lieku pre jednotlivých pacientov.   

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv