Časopisy Kúpele a Lekársky obzor nielen pre všeobecných lekárov

Pridané 22. apríla 2019 | Článok -

Časopis Kúpele

Časopis o kúpeľníctve, zdravotnom cestovnom ruchu, wellness a životnom štýle.

Časopis Kúpele predstavuje nielen rodinný časopis pre ľudí stredného veku s aktívnym prístupom k zmene životného štýlu v záujme dosiahnutia vyššej kvality života, ale prináša aj informácie pre lekárov prvého kontaktu, týkajúce sa kúpeľníctva na Slovensku.

 

Publikuje nové možnosti a prístupy v liečbe a udržiavaní dobrej kvality života aj u chronických pacientov.

V spolupráci s odborníkmi v oblasti kúpeľníctva orientuje odborníkov – lekárov, ale aj čitateľov v nových trendoch vývoja európskeho kúpeľníctva, charkterizuje rozdiely medzi kúpeľníckymi produktami a wellness produktami, poukazuje na šance ich existencie a rozvoja.

Časopis Kúpele prezentuje liečebné kúpele z hľadiska ich jedinečnosti, poskytuje priestor na propagáciu príslušných regiónov.

Časopis Lekársky obzor

Odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, určený lekárom. Vychádza už viac ako 60 rokov, jednotlivé čísla sú polytematické, pri rozsiahlejšej problematike monotematické.

Časopis má postgraduálny charakter, je preto nevyhnutnou súčasťou samoštúdia pre každého lekára pri atestácii I. a II. stupňa na Slovensku.

Rukopisy sú publikované v slovenčine, češtine či angličtine. Časopis Lekársky obzor je excerpovaný v zahraničných databázach (SCOPUS a pod.).

Obsiahnuté práce ponúka bezplatne záujemcom z radov lekárov a zdravotníkov v rámci celoživotného vzdelávania. Články z posledného obdobia sú bezplatne dostupné na www.lekarsky.herba.sk.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv