Môže lekár ukončiť pracovný pomer počas vyhláseného núdzového stavu?

Pridané 9. apríla 2021 | Článok -

Dňa 30. septembra 2020 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav, ktorý nadobudol účinnosť od 1. októbra 2020.

V rámci vyhláseného núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a dokonca uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti.

Môže vôbec lekár ukončiť pracovný pomer počas núdzového stavu alebo potom ako mu bude uložená pracovná povinnosť?

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv