Ceconíkova cena

Pridané 9. októbra 2022 | Článok -

Ceconíkova cena sa udeľuje mladému praktikovi a mladej praktičke za odborný prínos v rámci všeobecného praktického lekárstva, alebo všeobecnému lekárovi a všeobecnej lekárke za najlepšiu prednášku na každoročnej výročnej konferencii SSVPL.

Cena zahŕňa diplom a odmenu vo forme voľného vstupu na výročnú konferenciu SSVPL v nasledujúcom roku. Je pomenovaná po MUDr. Imrichovi Ceconíkovi.

MUDr. Imrich Ceconík (1946 – 2007) bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Zúčastnil sa ustanovujúcej historickej I. konferencie všeobecného lekárstva 10. 11. 1979 v Prievidzi.

Bol medzi tými lekármi a lekárkami, ktorí oživovali a rozvíjali činnosť Slovenskej lekárskej komory (SLK). Bol predsedom jej sekcie praktických lekárov a členom Rady SLK. Stal sa členom novovzniknutej Asociácie súkromných lekárov (ASLSR), zastával funkciu predsedu sekcie praktických lekárov ASLSR.

Ceconíkovu cenu za uplynulé roky získali lekári a lekárky:

2023 MUDr. Silvia Masaryková a prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD, MHA 

2022 MUDr. Katarína Kováčová

2018 MUDr. Ján Kaňuch

2017 MUDr. Ľudmila Resutíková

2016 MUDr. Štefan Krnáč

2015 MUDr. Michaela Macháčová a MUDr. Romana Compagnon

2013 MUDr. Lucia Kukučková

Ceconíkovu cenu sme odovzdali na tohtoročnej 44. Výročnej konferencii SSVPL.

Srdečne gratulujeme kolegyni:

MUDr. Silvia Masaryková získala Ceconíkovu cenu v roku 2023

MUDr. Katarína Kováčová - Ceconíkova cena 2022

MUDr. Katarína Kováčová získala Ceconíkovu cenu v roku 2023

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv