COVID-19 zatemnil chronické choroby

Pridané 1. júna 2020 | Článok -

Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL) upozorňuje na postavenie všeobecných praktických lekárov v čase pandémie koronavírusu na Slovensku.

Ich postavenie je nielen v tejto situácii nenahraditeľné. Spoločnosť lekárov okrem iného upozorňuje aj na to, že ochorenie COVID-19 zatemnilo iné chronické či onkologické choroby,
ktorých ani v tejto situácii neubúda.

Všeobecní praktickí lekári pre dospelých stále patria k najviac exponovaným zdravotníckym odborníkom. SSVPL upozorňuje, že vyšetrujú netriedených pacientov s celým spektrom diagnóz. Dnes to navyše znamená, že do ambulancií môže prichádzať veľa COVID-19 pozitívnych pacientov, ktorí sú však asymptomatickí, to znamená, že nemajú príznaky ochorenia.

„Odhady hovoria, že až 40 % z COVID-19 pozitívnych môže byť asymptomatických. Ďalší majú prejavy ľahkej infekcie dýchacích ciest a medzi nimi môže byť ďalších 40 % pozitívnych pacientov,” povedal MUDr. Peter Makara, prezident SSVPL.

Premiestňovanie všeobecných lekárov neschvaľujú

Návrhy Ministerstva zdravotníctva SR na nasadenie lekárov prvého kontaktu do tzv. špecializovaných COVID-19 ambulancií alebo na premiestnenie na prácu na infekčných oddeleniach vníma spoločnosť lekárov s rozčarovaním. Zhodli sa na tom členovia Výboru SSVPL počas telekonferencie v sobotu 18. apríla.

Presúvanie všeobecných lekárov z ich ambulancií by výrazne poškodilo fungujúci systém starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorí napriek prebiehajúcej koronakríze potrebujú sústavnú starostlivosť.

Konkrétny príklad z praxe o tom, čo sa môže stať, ak sa odvedie pozornosť zdravotníckych pracovníkov od základných funkcií zdravotnej starostlivosti a pozornosť sa sústredí len na riešenie krízového stavu z minulosti ponúka kríza Eboly, uviedol šéf spoločnosti lekárov.

Počet ľudí, ktorí zomreli v dôsledku obmedzeného prístupu k bežnej zdravotnej starostlivosti vtedy prekročil počet pacientov usmrtených vírusom Eboly,” dodal MUDr. Makara.

OOPP mal zabezpečiť štát

Výbor SSVPL rovnako odmieta zodpovednosť za to, že si súkromní poskytovatelia nedokážu zabezpečiť dostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP). Pred krízou mal každý poskytovateľ v bežnej prevádzke ambulancie ochranné prostriedky v primeranom množstve. Neštandardná situácia však vyžaduje ich oveľa väčšiu spotrebu.

Pri ošetrení pacienta s podozrením na infekciu vyžaduje použitie jednorazových ochranných prostriedkov (jednorazový plášť, respirátor, okuliare, štít, návleky, rukavice) náklady vo výške až do 50 eur,” povedal MUDr. Peter Makara.

Ambulancia pre dospelých za štandardných podmienok podľa neho ošetrí aj tisíc pacientov mesačne. Aktuálne zvýšené náklady nekryje žiaden výkon a ani zdravotné poisťovne. Práve naopak, dnes majú poskytovatelia garantovaný príjem len na úrovni 75 % minulého roka. OOPP preto ambulantní poskytovatelia žiadajú od štátu.

PODPORUJEME VÁS

V tejto kritickej dobe podporujeme spoločný postup všetkých organizácií všeobecných lekárov, sestier a sociálnych pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu v teréne primárnej starostlivosti.

MUDr. Peter Makara prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

 

Zdroj:

odborno-informačný mesačník Lekárnik č. 5/2020, vydavateľ: UNIPHARMA  1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv