COVID-19: Usmernenie na používanie OOPP – aktualizované

Pridané 21. apríla 2020 | Článok -

Toto aktualizované usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným COVID-19 je adaptovaný pre naše podmienky na SR na základe pôvodných odporúčaní WHO.

Dokument si môžete stiahnuť do svojho počítača kliknutím sem: zhrnutie-opatreni-OOP

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv