Kvôli rúškam som ponúkol súčinnosť aj Štátnym hmotným rezervám!

Pridané 10. marca 2020 | Článok -

Prezident SLK o najnovšom rokovaní na krízovom štábe: „Kvôli rúškam som ponúkol súčinnosť aj Štátnym hmotným rezervám!

V pondelok, 9.3.2020, som sa ako prezident a poverený zástupca Slovenskej lekárskej komory zúčastnil rokovania krízového štábu na Ministerstve vnútra SR a dnes, v utorok, 10. 3., na Ministerstve zdravotníctva SR.

Dovoľte mi, aby som vás informoval o zásadných záveroch, vyplývajúcich z týchto stretnutí, ktoré sa týkajú nás, lekárov, v tejto chvíli predovšetkým ambulantných.

Okrem iných vecí, o ktorých ste sa už dozvedeli z médií, sme riešili v prvom rade možnosť intenzívnejšieho kontaktu primárnych lekárov (VLD a VLDD) tak, aby pacienti dostali čo najlepšie a najpresnejšie informácie ohľadom možností prenosu a infikovania koronavírusom.

Vzhľadom na to, že už aj na Slovensku máme potvrdené prípady nákazy vírusom COVID-19, silnie prirodzene tlak na väčšiu informovanosť pacientov.

Aby sme dokázali odbremeniť preťaženosť call centier RÚVZ a NCZI, sa na krízovom štábe rozhodlo, že základné informácie pacientom budú musieť vo väčšej miere podávať aj lekári primárneho kontaktu, a to ako na úrovni informovania pacientov, tak aj možného základného záchytu tohto ochorenia. Prvotné a základné informácie ste už dostali z RÚVZ.

Stručný manuál postupu pri osobnom, ako aj telefonickom kontakte, ktorý vypracovalo MZ SR, vám posielame v priloženom manuáli TU: Algoritmus pre ZP v ambulanciach a ZZ COVID-19 v2.

Podľa našich posledných informácií sa výrazne znížila návštevnosť v ambulanciách, čo by mohlo vytvoriť väčší priestor pre vás, lekárov, aby ste mohli telefonicky informovať svojich pacientov.

Zároveň vás chcem požiadať, aby ste i naďalej informovali pacientov, nech sa dostavujú do ambulancií len v indikovaných prípadoch, pri ktorých je nevyhnutná osobná návšteva lekára a ostatné prípady doporučujem riešiť telefonicky, prípadne elektronicky.

Zároveň vás všetkých žiadam, ale i prosím, aby ste v prípade, ak nie je možné informovať volajúcich pacientov počas vašej práce, zvážili možnosť vyčlenenia si časového priestoru v priebehu ordinačných hodín, počas ktorého budete poskytovať len telefonické konzultácie.

Informujte, prosím. o tejto možnosti svojich pacientov aj prostredníctvom vašej webovej stránky. Pacienti tak budú informovaní, akým spôsobom a kedy môžu s vami komunikovať bez toho, aby museli navštíviť ambulanciu.

Čo sa týka ochranných prostriedkov, veľmi intenzívne rokujem s krízovým štábom, na ktorý nalieham, aby čo najskôr zabezpečili primeraný dostatok zodpovedajúcich ochranných prostriedkov (rúška, respirátory) a to tak, aby boli k dispozícii v prvom rade minimálne primárnemu kontaktu a ďalším lekárom, ktorí to pri práci potrebujú.

V tejto chvíli máme prísľub, že v najbližších hodinách (dňoch) by mala byť situácia vyriešená. V tejto súvislosti som dnes na ministerstve zdravotníctva osobne ponúkol súčinnosť pri rokovaniach so Štátnymi hmotnými rezervami.

Akonáhle dostaneme relevantnú informáciu o pracovných prostriedkoch, okamžite vás budeme informovať o počte a spôsobe distribúcie a prevzatia týchto prostriedkov pre vašu ambulanciu.

Rovnako vás budeme informovať o každej novej informácii, ktorú v súvislosti s COVID-19 obdržíme. Sledujte preto našu webovú stránku www.lekom.sk, ako aj facebook SLK. Alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu eAlerts.

MUDr. Marian Kollár, prezident SLK

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv