Dikantova cena

Pridané 9. októbra 2022 | Článok -

Dikantova cena sa udeľuje všeobecnému lekárovi a všeobecnej lekárke za najlepšiu prednášku na medzinárodnej konferencii alebo za významný prínos pre rozvoj SSVPL. Cena Vojtecha Dikanta zahŕňa diplom a odmenu vo forme voľného vstupu na výročnú konferenciu SSVPL v nasledujúcom roku.

MUDr. Vojtech Dikant (1923 – 1983) bol zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Pri jej založení v roku 1979 predniesol pilotnú prednášku s názvom „Profil všeobecného lekára vo vývoji medicíny a spoločnosti“.

Spolu s MUDr. Františkom Klimom bol spoluautorom prvej koncepcie všeobecného lekárstva na Slovensku, ktorá platila od roku 1981 až do roku 2006.

MUDr. Dikant zastával funkcie riaditeľa OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví), neskôr riaditeľa OHS, s.r.o. Bol členom redakčnej rady nemeckého časopisu Allgemeinmedizin Internationale a členom európskej spoločnosti praktických lekárov SIMG (Specialist International Medical Graduates), ktorá je predchodcom WONCA (World Organization of Family Doctors).

Dikantovu cenu za uplynulé roky získali lekári a lekárky:

2022 MUDr. Beáta Blahová 

2022 MUDr. Michaela Macháčová

2021 MUDr. Ahmadullah Fathi

2018 MUDr. Peter Makara 

2017 MUDr. Karol Mika

2016 MUDr. Jana Bendová

2015 MUDr. Peter Lipták

2013 Marta Ľuptáková

2011 MUDr. Jana Bendová

2010 MUDr. Mária Galčíková

Dikantovu cenu sme odovzdali na tohtoročnej 43. Výročnej konferencii SSVPL.

Srdečne gratulujeme kolegyniam:

MUDr. Beáta Blahová - Dikantova cena za rok 2022

MUDr. Beáta Blahová – Dikantova cena za rok 2022

MUDr. Michaela Macháčová - Dikantova cena za rok 2022

MUDr. Michaela Macháčová – Dikantova cena za rok 2022

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv