Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je nevyhnutnou súčasťou výkonu činnosti zdravotníckych pracovníkov

Pridané 18. decembra 2023 | Článok -

Elektronizácia zdravotníctva priniesla pre zdravotníckych pracovníkov veľmi dôležitú povinnosť, a to povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Ten sa pre zdravotníckych pracovníkov stal nevyhnutnou súčasťou ich činnosti, pretože im umožňuje vstup do eZdravia a vykonávanie zdravotných záznamov v ňom.

Čo však v prípade, ak zdravotnícky pracovník svoj elektronický preukaz nepoužíva? Hrozí mu za porušenie tejto povinnosti nejaká sankcia?

Prečítajte si celý článok na medipravnik.sk.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv