Spracúvanie osobných údajov v zdravotníctve, ako na to?

Pridané 12. júna 2023 | Článok -

Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa v posledných rokoch stali citlivou a dôležitou témou. Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou prinášajú stále nové výzvy v tejto oblasti. Preto sme sa opäť rozhodli venovať patričnú pozornosť tejto téme, ktorá je dôležitá pre každého z nás, a o to viac dôležitejšia v zdravotníckom sektore, ktorého predmetom sú obzvlášť citlivé informácie.

Právny rámec spracovania osobných údajov tvoria dva základne právne predpisy. V prvom rade je to Nariadenie GDPR (2016/679), ktoré má vo všeobecnosti prednosť pred národnou právnou úpravou a zákon o ochrane osobných údajov (z. č. 18/2018 Z. z.).

Uvedené právne predpisy obsahujú základne postuláty v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov. Avšak, kým nariadenie GDPR má všeobecný charakter, zákon môže obsahovať v určitých oblastiach špecifickú právnu úpravu, vtedy bude mať prednosť pre nariadením GDPR.

Článok si môžete prečítať na medipravnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv