Registrujte sa tu. 

Why CaReMe-O 2024?

The Conference addresses a critical and escalating health challenge – the convergence of obesity, diabetes, renal, and cardiovascular diseases. By assembling primary care physicians and a multidisciplinary panel of experts, it aims to foster a comprehensive understanding of the complex interrelationships among these health conditions and to explore effective strategies for the engagement, training, and integration of primary care physicians in addressing these clinical challenges.

Registration: caremeo.kenes.com/register/

CaReMe-O Online Brochure_EN

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

dňa 11. novembra 2023 Vás srdečne pozývame na základný seminár: Mikroimunoterapia v ambulatnej praxi.

Prednášateľka a lektorka: Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. Prezidentka Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, Lektorka MeGeMIT

Synopsis úvodného seminára:

 • Podpora a liečba imunitného systému, ako základný postup v liečbe ochorení v integratívnej medicíne
 • Prehľad o fyziológii imunitého systému
 • Charakteristika princípu pôsobenia a účinku mikroimunoterapie
 • Základné mikroimunoterapeutické prípravky
 • Uplatnenie a aplikácia mikroimunoterapie v praxi
 • Laboratórne monitorovanie imunity: Úvod do diagnostiky LyTy
 • Riešenie modelových príkladov z praxe (kazuistiky)
 • Repetícia náročných tém
 • Zoznam siete kontaktných údajov pre komunikáciu, konzultácie a prevádzku ambulancie, ktorá poskytuje mikroimunoterapiu
 • K základnému semináru pridávame samostatnú tému: Liečba akútneho ochorenia na Sars COv2, post syndrómu, long syndrómu a liečba ako prevencia ochorenia najmä pre zdravotníckych pracovníkov.

Seminár bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Po absolvovaní základného seminára, účastník obdrží príslušný certifikát, ktorý je akreditovaný Rakúskou lekárskou komorou (10 kreditov za 8 hodinový seminár).

Prihlásiť sa môžete na https://megemit.org/

 

Postcovidový syndróm ako neustupujúca výzva pre všeobecného lekára

Pandémia COVID-19 zdanlivo postupne odznieva, no dôsledky v podobe postcovidového syndrómu (PACS) ostávajú.

Jeho rôznorodé príznaky dávajú lekárom zabrať a zdravotníci sú často ponechaní sami na seba.

Postcovidový syndróm má multidisciplinárnu povahu a neexistuje naň žiadna jednoznačná liečba. Dáta o tom, koľko ľudí v skutočnosti dlhým covidom na Slovensku a v Česku trpí, nie sú dostupné. Vieme však, že ide o státisíce pacientov.

Preto sme dali dokopy odborníkov z oboch štátov, ktorí lekárom prvého kontaktu sprostredkujú svoje skúsenosti a najnovšie vedecké poznatky v tejto dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti.

19. januára 2023 o 16.00 hod. cez applikáciu ZOOM. Zaregistrujte sa tu. Webinár je ZADARMO a je určený pre lekárov prvého kontaktu a ďalšie špecializácie. 

Zaregistrujte svoju účasť a my vám pošleme link na pripojenie.

Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a za účasť bude pridelený 1 CME kredit (Slovenská lekárska komora).

Spíkri sú známi medicínsky odborníci:

Program online stretnutia:

Projekt vznikol s finančnou podporou spoločnosti Pfizer.

Organizátor:

Spoločnosť Zhiva, j.s.a. je slovenský startup, ktorý sa venuje primárne behaviorálnym zmenám u ľudí s chronickými ochoreniami. Popri tejto hlavnej činnosť začíname projekt na online vzdelávanie českých a slovenských zdravotníkov (najmä všeobecných lekárov, ale aj špecialistov) so zameraním na starostlivosť o pacientov s post-covidovým syndrómom. V spolupráci s odborníkmi pripravujeme self-paced online kurz a sériu 4-6 webinárov.

Recovery, reconnection and revival. A celebration of primary care.

#WONCASydney2023

REGISTRÁCIA: https://wonca.racgp.org.au/wonca-2023/registration/rates-and-inclusions

 

Srdečne vás pozývame:

Čoskoro otvárame aj zber abstraktov. Sledujte oficiálnu internetovú stránku a sociálnu sieť podujatia.

Milí kolegovia, milé kolegyne,

srdečne vás pozývame na Certifikovaný seminár Mikroimunoterapia v ambulantnej praxi v slovenskom jazyku dňa 3. septembra 2022 od 9.00 hod. do 18. 00 hod. v Bad Deutsch Altenburg (Rakúsko – 15 km od Bratislavy). Seminár organizuje Rakúska lekárska komora. Seminárom vás povedie Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.

Všetky informácie a prihlášku nájdete kliknutím SEM.

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

dávame Vám do pozornosti ONLINE KURZ zameraný na problematiku mnohopočetného myelómu z pohľadu lekára nehematológa.

Kurz je určený predovšetkým internistom a všeobecným praktickým lekárom, ktorí majú možnosť včas zachytiť ochorenie u svojich pacientov, teda ešte v rannom štádiu. Autorkou kurzu je MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D., lékařka z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a specialistka na mnohočetný myelom.

Kurz je akreditovaný Českou lekárskou komorou podľa Stavovského predpisu č. 16. a môžete získať 2 kredity.

Obsah online kurzu je k štúdiu ZDARMA. Vydanie certifikátu za úspešné absolvovanie je spoplatnené sumou 200 Kč.

Vstúpiť do kurzu môžete kliknutím na odkaz: Kurz Mnohočetný myelom z pohledu nehematologa je dostupný zde (postudium.cz).


Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry, a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. Garantem kvality je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.

Kontakt: 

Bc. Monika Kubalová

Administrátorka portálu PO˃STUDIUM, E-learningový tým LFP

monika.kubalova@lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Husova 3, Plzeň

https://www.postudium.cz/

Mnohopočetný myelóm z pohľadu nehematológa

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

srdečne Vás pozývame na virtuálne odborné podujatie: Obesity Clinics Academy.

Podujatie je venované starostlivosti o pacienta s obezitou.

Témy podujatia:

 • Klinické a psychologické vyšetrenie pacientov s obezitou
 • Farmakologická liečba obezity z klinického pohľadu
 • Dlhodobý  manažment pacientov s obezitou.

 

KEDY?

vo štvrtok 18. novembra 2021

Trvanie: 1,5 hodiny

v čase: od 8.00 – 10:30 hod. alebo 18.00 – 20:30 hod.

Okrem online prednášok budú pre zaregistrovaných účastníkov sprístupnené tiež nahraté “on demand” prednášky.

REGISTRÁCIA:

na tomto linku (prosím, kliknite sem). 

JAZYK PODUJATIA:

anglický.

POPLATKY:

Účasť nie je spoplatnená ani kapacitne obmedzená.

CERTIFIKÁTY PO ABSOLVOVANÍ:

Po absolvovaní programu budú účastníkom vydané certifikáty o účasti.

PODROBNÝ PROGRAM:

Teší sa na vás organizačný tím Obesity Clinics Academy

 

PRIHLÁSTE SA TU (kliknite sem).

For many years, Professor Chabolle and Sichel have presided the Franco Israeli congress on Sleep and Sleep Apnea.

This year, we have the privilege of being received by Professor Al Houqani in Dubai in order to foster discussions and exchanges on Sleep disorders.

The DNA of this congress lays on three axes: Academic, Experience-Sharing and Innovation. It also keeps its multidisciplinary aspect and oncology joins the topics which will be discussed.

Professor Al Houqani, Professor Chabolle, Professor Sichel and Doctor Toledano will be pleased to welcome you in Dubai from the 24th to the 27th of May 2021.

Lectures and presentations of the most updated research and workshops are part of the agenda as well as the visit of a local sleep center.

This congress will bring together: ENTs, Sleep Medicine Physicians, Pulmonologists, Cardiologists, Oncologists, Endocrinologists, Neurologists, Dentists, Physicians, Researchers, Scientists and Startups.

The official language of the Congress is English. All presentations are to be conducted in English. The accepted abstracts will be for poster or oral presentation. Deadline for submission: 28th february 2021.

REGISTRUJTE SA TU. 

Svoju účasť, prosím, nahláste aj na office@ssvpl.sk . Ďakujeme.