Môžem odovzdať zdravotnú dokumentáciu pacientovi v prípade odstúpenia od dohody?

Pridané 11. decembra 2019 | Článok -

V prípade, ak sa pacient rozhodne vymeniť svojho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, a pacient odstúpi od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak samotný poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti je povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania.

Túto zdravotnú dokumentáciu je povinný odovzdať novému poskytovateľovi, s ktorým pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Čítajte viac TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv