Mladí praktici prednášali na 27. svetovej konferencii WONCA

Pridané 17. novembra 2022 | Článok -

WONCA je svetová organizácia rodinných lekárov, ktorá je v oficiálnom vzťahu so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Bola založená v roku 1972. Akronym WONCA bol odvodený z prvých písmen World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.

WONCA v tomto roku oslávila svoje 50. výročie. Tento rok sa európsky kongres konal v Londýne, hlavnom meste Veľkej Británie, v dňoch 27. 6. – 1. 7. 2022.

Prvé dva dni tradične patrili prekonferencii mladých praktikov združených do Vasco de Gama Movement, s novým názvom Young Family Doctor Movement.

Organizátorom kongresu WONCA, ako to už tradične býva zvykom, bola miestna organizácia všeobecných lekárov. Tentoraz RCGP (Royal College of General Practitioners – Kráľovská spoločnosť všeobecných praktických lekárov).

Ako podčiarkla vo svojom obsažnom prejave prezidentka Kráľovskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Clare Mary Louise Francis Gerade, Lady Wessely, DBE, FRCP, FRCG, PFRCPsych, organizácia oslavuje 70. výročie svojho založenia v rovnakom roku, ako si kráľovná Alžbeta II. pripomenula 70. výročie svojho panovania.

Konferencie sa zúčastnilo 2 467 účastníkov prezenčne a 326 účastníkov využilo možnosť pripojiť sa online. Účastníci kongresu zo 71 krajín sveta si mali možnosť vypočuť 600 prednášok, prezrieť si 604 posterov a zúčastniť sa 41 workshopov.

Ako miesto konania organizátori vybrali ExCeL (Exhibition Centre London), veľkolepé výstavné priestory disponujúce ako veľkou prednáškovou sálou, tak menšími prednáškovými miestnosťami.

ExCeL je umiestnený v londýnskych dokoch, ktoré umožnili usporiadať aktivitu zameranú na zdravý životný štýl formou behu a chôdze. Pohybovej aktivity sa zúčastnilo mnoho kolegov, ktorí zdravý životný štýl nielen odporúčajú svojim pacientom, ale sami ho aj úprimne žijú.

Aj tejto problematiky sa týkala prednáška doktorky Anny Stavdalovej z Nórska, prezidentky WONCA, v ktorej hovorila o tom, ako
nevyhorieť, ako čeliť povinnostiam, odolávať každodennému tlaku a zároveň sa tešiť zo života a užívať si jeho krásy.

Hlavnou témou konferencie bolo: Innovating Family Medicine Together for a Sustainable Future – Zlepšujeme spolu všeobecné lekárstvo pre vhodnú budúcnosť. Počas kongresu sa načrtávali možnosti využitia moderných technológií a umelej inteligencie v starostlivosti o ľudí, a zároveň sa podčiarkovala potreba „ušiť” starostlivosť na mieru jedinca so zachovaním humánneho charakteru, rešpektujúc hodnoty a preferencie pacienta.

Tradične sa WONCA venovala aj organizácii práce všeobecného lekára. Predseda organizačného výboru 27. európskeho kongresu WONCA doktor Stewe Mowle vo svojej prednáške priblížil zmenu spôsobu práce v minulosti (jeden lekár, jedna sestra) na tímovú prácu, kde je lekár manažérom tímu zdravotníkov a nezdravotníkov v starostlivosti o pacientov.

Vzájomná spolupráca, dostupnosť zdravotnej starostlivosti na celom svete aj napriek ekonomickým rozdielom, ako aj práca pre komunitu a v komunitách, patria medzi hlavné témy WONCA. Tieto témy vnímam aj ja ako kľúčové. 27. európskej konferencie WONCA som sa zúčastnila aktívne prostredníctvom štyroch prezentácií:

Prácou Periférne artériové ochorenie – tvorba odporúčaní v Slovenskej republike formou prednášky One slide 5 minutes, čo je veľmi dynamický a efektívny spôsob prednášania. Približne tri minúty je samotná prednáška a dve minúty na diskusiu. V prednáške som vyzdvihla využitie merania ABI v skríningu periférneho artériového ochorenia, ako súčasť preventívnej prehliadky v Slovenskej republike. Zavedenie tejto metodiky je výsledkom intenzívnej spolupráce Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva a Slovenskej angiologickej spoločnosti. Z diskusie vyplynulo, že problematika diagnostiky periférneho artériového ochorenia v rámci diferenciálnej diagnostiky bolesti dolných končatín je veľmi aktuálna.

Moja druhá prednáška Venózny tromboembolizmus – veľa otázok, menej odpovedí bola formou Science Slam, čo je rovnako dynamická a inovatívna forma prednášky. Jej korene sa dajú nájsť v nemeckom Darmstadte v roku 2006. Od roku 2013 ho organizuje aj Masarykova univerzita v Českej republike. Science Slam má podobu vedeckej šou, v ktorej sa zábavnou a prístupnou formou prezentujú vedecké poznatky. V prednáške som sa venovala prevencii športovej trombózy. V duchu tejto formy prednášania som bola oblečená v športovom oblečení s paličkami pre nordic walking v ruke. Poslucháčov prednáška zaujala a neskôr sa k nej v kuloároch rozvinula bohatá diskusia.

Poster Komunitné aktivity – booster primárnej prevencie aj počas pandémie Covid-19 bol venovaný pacientskej participácii počas pandémie a možnostiam komunitných aktivít, ako čeliť zložitým zdravotným situáciám.

Poster Motivácia pohybovej aktivity u študentov a učiteľov Slovenskej zdravotníckej univerzity sa zaoberal témou, ako dodržiavajú učitelia a študenti v živote zásady zdravého životného štýlu, ktorý tvorí podstatnú časť obsahu výučby.

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, angiologička, internistka, všeobecná lekárka
Interná angiologická ambulancia a Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akademika L. Dérera, UNB a SZU

Článok bol zverejnený v časopise Všeobecný praktik 3/2022. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv