Na poskytovateľa sa môže obrátiť už aj blízka osoba pacienta, ak sa domnieva, že pacientovi nebola poskytnutá ZS správne

Pridané 9. februára 2023 | Článok -

Základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť správne – v súlade so stavom lege artis.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti niekedy nastane aj situácia, kedy sa pacient domnieva, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. V takom prípade sa môže obrátiť pacient priamo na poskytovateľa a žiadať o nápravu.

Legislatívne zmeny prijaté koncom roka 2022 umožnili, aby sa za pacienta obrátila na poskytovateľa aj jeho blízka osoba.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv