Nahlasovanie nežiadúcich účinkov liekov je povinnosťou nie len zdravotníckych pracovníkov

Pridané 6. februára 2024 | Článok -

Určite sa už zdravotnícky pracovník (či už v ambulancii alebo v lekárni) niekedy stretol s tým, že mu pacient nahlásil nežiadúce účinky lieku, ktoré sa u neho prejavili. Prípadne sa prejavili u pacienta priamo po podaní lieku zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom zariadení. Je však potrebné takéto nežiadúce účinky liekov niekomu hlásiť? Na čo môže byť informácia o nežiadúcich účinkoch liekov využiteľná? Zistite v článku mediprávnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv