Lekári lekárom

Pridané 6. februára 2024 | Článok -

Lekári v Prešove budú mať už 1. februára príležitosť ďalšieho vzdelávania. Aj keď si jeho iniciátor, všeobecný lekár z Terne MUDr. Ľubomír Molčan, nemyslí, že objavil niečo nové, spomienky na tzv. Purkyňovky v Prešove ho viedli k tomu, že vytvoril koncept Lekári lekárom. „Raz za mesiac sa stretli v hoteli Dukla v Prešove lekári a vypočuli si prednášky od kolegov lekárov, a to najmä z Fakultnej nemocnice v Prešove. Podujatie bolo určené pre všetkých lekárov, ktorí mali záujem, či to boli nemocniční lekári, všeobecní lekári, alebo špecialisti. Účastníci sa nielen vzdelávali v odbore, ale vymieňali si aj skúsenosti, nadväzovali kontakty, ktoré mohli tiež využiť v praxi, no vznikali aj nové priateľstvá a budovali sa vzťahy medzi lekármi,“ spomína doktor Molčan. Práve posledný spomenutý aspekt mu v súčasnosti vo vzťahu s kolegami chýba. A preto vzniká séria regionálnych podujatí Lekári lekárom.

Na pravidelných odborných stretnutiach s kolegami chcú organizátori ponúkať aktuálne témy, prednášky uznávaných odborných autorít – všeobecných lekárov alebo špecialistov z nemocníc či ambulantnej sféry – a priestor na budovanie vzťahov medzi kolegami. Ide o low-cost akciu, od ktorej však doktor Molčan očakáva reprodukovateľnosť aj v iných regiónoch.

Prvým pilotným seminárom budú zisťovať, ako takáto forma vzdelávania a stretávania sa lekárov osloví, a v prípade úspechu prešovskí lekári dúfajú, že sa stanú inšpiráciou pre svojich kolegov v organizovaní podobných podujatí aj v iných regiónoch Slovenska. „Takouto formou sa dá získať aj vzájomná úcta a rešpekt lekárov medzi sebou a dajú sa nadviazať aj priateľstvá,“ hovorí o svojich očakávaniach doktor Molčan. „Semináre budeme tento rok organizovať raz za tri mesiace, neskôr podľa záujmu lekárov,“ dopĺňa druhý iniciátor podujatí MUDr. Ján Kaňuch.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv