Vydávanie potvrdení o výnimke všeobecnými lekármi

Pridané 11. novembra 2020 | Článok -

Objasnenie zákazu vychádzania a vydávanie potvrdení všeobecnými lekármi a pediatrami

Podľa aktuálne účinných opatrení (účinné do 8. novembra) druhého kola testovania sa nezúčastnia tie osoby, ktoré majú nariadenú povinnú domácu karanténu na dobu 10 dní z dôvodu pozitívneho výsledku testu. Povinná domáca karanténa sa taktiež vzťahuje na osoby, ktoré s ňou žijú v rovnakej domácnosti (aj keď v rámci prvého kola plošného testovania obdržali negatívny výsledok antigénového testu).

Podľa aktuálne platného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra je obmedzená sloboda pohybu od 2. novembra do 8. novembra s výnimkou osôb, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom pre dospelých alebo pediatrom (A.1 bod 20 uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra)

 Z uvedeného vyplýva, že po ukončení karantény v zmysle usmernenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo lekára pre tieto osoby nebude platiť zákaz vychádzania. 
 

Dôležité:

Zákaz vychádzania nie je totožným so zákazom vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení a zákazom vstupu zamestnancov na pracoviská. 
 
Všeobecný lekár pre dospelých a pediater práve na účely vstupu do priestorov zariadení a na pracovisko je podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (publikovaná vo vestníku vlády SR, ročník 30, čiastka 12, vydaná 30.10.2020) oprávnený vydať potvrdenie o výnimke pri vstupe do priestorov zariadení a na pracovisko. 
 
Toto potvrdenie vydá osobe, ktorá v čase celoplošného testovania v období od 31. októbra do 1. novembra 2020 má nariadenú domácu izoláciu regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo pediatrom. (§ 1 ods. 2 písm. l) a § 2 ods. 2 písm. k) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva publikovaná vo vestníku vlády SR, ročník 30, čiastka 12, vydaná 30.10.2020)
Príklad:
Manželia žijúci v jednej domácnosti sa zúčastnili prvého kola celoplošného testovania. Manžel v rámci celoplošného testovania je označený za pozitívneho v rámci testu antigénovým testom. Manželka v rámci tohto celoplošného testovania obdržala negatívny výsledok v rámci testu antigénovým testom. Manžel a rovnako aj manželka (žijúca s ním v rovnakej domácnosti) sú povinní absolvovať 10 dňovú karanténu v domácom prostredí. Keďže tieto osoby sa nemôžu zúčastniť druhého kola plošného testovania po uplynutí 10 dní pre nich prestáva platiť zákaz vychádzania. Na účely vstupu do priestorov zariadení alebo na pracovisko je všeobecný lekár pre dospelých oprávnený im vydať potvrdenie, ktorým sa preukazuje výnimka zo zákazu vstupu do priestorov zariadení a na pracovisko.
Toto usmernenie je spracované podľa aktuálne účinných opatrení. V prípade zmeny obsahu týchto opatrení Vás bude o tejto skutošnosti SSVPL informovať.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv