Najväčšia aktívna účasť lekárov SSVPL na WONCA Sydney

Pridané 11. novembra 2023 | Článok -

„Rovnosť“ – rovnosť príležitostí v oblasti zdravia a aj zdravotníctva. Rovnosť pre pacientov, pre ľudí rôznych národnosti, rás a socioekonomických skupín a aj rovnosť medzi lekármi. Rovnaké príležitosti pre všetkých a rovnaký prístup ku zdravotnej starostlivosti. Aj to bolo jedným z hlavných posolstiev  tohoročnej svetovej konferencie WONCA 2023.

V dňoch 26. – 29. októbra sa uskutočnila svetová konferencia WONCA WORLD 2023 v Sydney, ktorá hostila stovky lekárov z celého sveta. Ponúkla im dynamický program plný akreditovaných aktivít. Nechýbali na nej ani zástupcovia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva – SSVPL.    

„Lekárska prax je umenie, nie remeslo, nie podnikanie, ale povolanie, ktoré bude vaše srdce vykonávať rovnako ako vaša hlava.“ Touto myšlienkou otvorila konferenciu prezidentka Wonca World prof. Anna Stavdal.

V roku osláv 50. výročia sa WONCA opäť vrátila do Austrálie, kde vznikla. Lekári z celého sveta zaplnili 26. októbra v Sydney divadlo Darling Harbour na otváracom ceremoniáli s pôsobivým uvítacím programom a tradičnou hudbou Aborigénov, pôvodných obyvateľov Austrálie, ktorý sa stal oslavou všetkého, čo sa už na pôde všeobecného lekárstva vo svete podarilo, ale aj toho, čo ešte len príde. Svetová konferencia spojila rodinných, praktických lekárov aj špecialistov primárnej zdravotnej starostlivosti z celého sveta na najväčšom globálnom stretnutí odborníkov v oblasti primárnej starostlivosti. Aj keď boli lekári prvého kontaktu zo všetkých kútov sveta, spájal ich spoločný cieľ – udržanie zdravých komunít na medzinárodnej úrovni.

Na otváracom ceremoniáli privítali zástupcov jednotlivých krajín, vrátane Slovenska, prezidentka hostiteľského organizačného výboru a bývalá predsedníčka RACGP, prof. Karen Price a súčasná prezidentka RACGP Dr. Nicole Higgins.

Na WONCA WORLD 2023 v Sydney sa zúčastnilo 4 550 lekárov a 850 z nich aktívne prezentovalo svoju prácu. Medzi nimi aj zástupcovia SSVPL, ktorí reprezentovali  slovenské všeobecné lekárstvo. Slovensko sa tak ocitlo v prestížnej spoločnosti spíkrov z celého sveta.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva mala tento rok na WONCA WORLD 2023 v Sydney v doterajšej histórii nielen najpočetnejšie zastúpenie, ale aj najvyšší počet aktívnych účastníkov. Jej členovia úspešne prezentovali svoje práce formou ePosterov, aj formou prednášok.

Pred samotnou konferenciou na zasadnutí Svetového výboru WONCA v Sydney reprezentovali slovenské všeobecné lekárstvo MUDr. Michaela Macháčová a MUDr. Jana Bendová. Za novú prezidentku WONCA World bola na zasadnutí zvolená Dr. Viviana Martinez Bianchi.

Ako odborná spoločnosť združujúca najviac všeobecných lekárov na Slovensku sme hrdí, že o znalosti z primárnej praxe sa s kolegami z celého sveta podelili formou prednášok a posterov aj naši členovia. Na tomto celosvetovom podujatí všeobecných lekárov prispeli k vzdelávaniu kolegov z celého sveta príspevkami z vlastnej praxe všeobecného lekára. MUDr. Jana Bendová témou Misia vyberaj rozumne medzi slovenskými praktickými lekármi; MUDr. Beáta Blahová témou Efektívnosť skríningu kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára; kolorektálnej rakoviny v ambulancii všeobecného lekára; MUDr. Katarína Dostálová, PHD, MPH témami Komunitné aktivity umožňujú primárnu prevenciu aj počas pandémie; Sú študenti a učitelia slovenskej zdravotnej univerzity motivovaní k fyzickým aktivitám?; Ochorenie periférnych tepien – skríningová výzva;

MUDr. Katarína Kováčová príspevkami na témy Vzácna príčina sekundárnej hypertenzie: Sonografia brucha mení diagnostické možnosti praktického lekára v ambulancii; Krokovačka – zakráčaj si so svojim lekárom – oslava Svetového dňa rodinných lekárov od roku 2019; MUDr. Ľudmila Resutíková sa venovala problematike Interaktívne ECG a MUDr. Peter Lipovský excelentne prednášal na tému Zvýšenie kompetencií všeobecného lekára – bližšie k pacientovi, efektívnejšie k systému zdravotnej starostlivosti.

„Na svetovom kongrese všeobecných praktických lekárov v Sydney som sa dnes ocitol v exkluzívnej spoločnosti odborníkov z celého sveta. Som veľmi rád, že som mohol ako viceprezident SSVPL prezentovať naše skúsenosti a veru nemáme sa za čo hanbiť! Všetci musíme na všetkých úrovniach pokračovať v naštartovaných reformách primárneho kontaktu. Zdravotné poisťovne si to veľmi dobre uvedomujú a už niekoľko rokov sústreďujú svoju pozornosť na viac prevencie a riešenie chronických pacientov všeobecnými praktickými lekármi. Verím, že aj nová nastupujúca vláda na čele s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou bude mať ako hlavnú prioritu nás, vašich všeobecných praktických lekárov,” konštatoval bezprostredne po svojej prednáške s hrdosťou MUDr. Peter Lipovský.

Lekári zo Slovenska na svetovej konferencii v Sydney prednášali, prezentovali, zúčastňovali sa prednášok, aj interaktívnych workshopov, diskutovali s kolegami z celého sveta – jednoducho hľadali inšpirácie na zlepšovanie ďalšej práce v slovenských ambulanciách. Na prekonferecnii, so samostatným programom určeným pre mladých lekárov nás za slovenských Mladých praktikov zastupovala MUDr. Katarína Kováčová.

Niektorí zo slovenských účastníkov získali ďalšie neoceniteľné skúsenosti pri návšteve ambulancií svojich austrálskych kolegov. MUDr. Katarína Kováčová navštívila nemocnicu, univerzitu či lekársku fakultu. MUDr. Beáta Blahová a MUDr. Ľudmila Resutíková navštívili zasa všeobecné praktické ambulancie v Sydney. „Austrálske všeobecné praktické ambulancie v Sydney, ktoré sme navštívili fungujú s recepciou, viacerými spoločnými zdravotnými sestrami pre viacerých lekárov. Majú charakter integrovaných centier s fyzioterapiou, akupunktúrou, psychoterapiou a malými laboratóriami na odbery, výtery, testy a ich spracovanie,“ popisuje svoje poznatky MUDr. Ľudmila Resutíková.

SSVPL, ktorá je za Slovensko jediným riadnym členom WONCA je hrdá, že má vo svojich radoch kompetentných lekárov, ktorí dokážu reprezentovať slovenské všeobecné lekárstvo na svetovej úrovni a vyjadruje im aj touto cestou úprimné poďakovanie. Veríme, že účastníci WONCA WORLD 2023 v Sydney zo Slovenska sa podelia o nové poznatky a skúsenosti z primárnej praxe z celého sveta so svojimi kolegami na našich ďalších odborných stretnutiach – napríklad na Dňoch Mladých praktikov alebo v našom časopise Všeobecný Praktik. Niektoré zaujímavé témy uverejníme aj na našej stránke www.ssvpl.sk

Nasledujúca svetová konferencia WONCA sa uskutoční 13.-15.9.2025 v Lisabone.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv