Nové pravidlá na určovanie minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Pridané 25. apríla 2022 | Článok -

Nariadením vlády č. 11/2022 Z. z. zo dňa 12.1.2022 sa upravili podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Z nariadenia vyplýva , že verejná minimálna sieť všeobecných ambulantných lekárov sa bude určovať podľa nových pravidiel a každý rok prehodnocovať.

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZSR“) avizovalo, že dostupnosť ambulantnej starostlivosti na Slovensku by sa tak mala zlepšiť.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv